Stojíme za nezávislou ČT

Vážení členové České biskupské konference,

již delší dobu s velkým znepokojením a obavami sledujeme počínání paní Ing. Hany Lipovské, Ph.D. v Radě ČT. Způsob odvolání Dozorčí komise Rady ČT dne 11. 11. 2020 pak považujeme za natolik závažný, že nelze mlčet.

Nemůžeme a nechceme uvěřit tomu, že by snad názory paní Lipovské na Českou televizi mohly být v souladu s postojem České biskupské konference. Velmi znepokojující je také její spolupráce s paní Bobošíkovou a panem Ovčáčkem, jejichž dlouhodobě kontroverzní až agresivní vystupování vůči nezávislým médiím jsou všeobecně známé.

Obracíme se tedy přímo na vás, členy České biskupské konference, abyste za nominaci paní Lipovské do Rady ČT převzali společenskou odpovědnost. Pokud se tak nestane, bude církev vnímána jako spoluviník současné situace. Ze strany ČBK je třeba se veřejně jednoznačně postavit za nezávislost ČT a distancovat od kroků, které paní Lipovská podnikala a podniká. Domníváme se, že by bylo namístě, abyste s paní Lipovskou zahájili průběžnou komunikaci a dbali na to, aby si byla vědoma, že v Radě ČT nezastupuje pouze sebe, ale má zodpovědnost za obraz katolické církve jako takové. 

Podle nejen našeho názoru byl způsob odvolání Dozorčí komise Rady ČT minimálně nestandardní a neetický, ale nejspíše také nezákonný. Vyzýváme vás, abyste z pozice významné instituce využili všechny dostupné prostředky, které by měly vést k nápravě stavu.

Víme, že situace není jednoduchá, ale věříme, že se jí postavíte čelem. 

Děkujeme Vám za všechny občany, věřící i nevěřící,

s úctou

PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D.

JUDr. Jan Královec

MUDr. Drahoslava Královcová

Mgr. Marcela Královcová

Mgr. Ivana Královcová

Sestra Filipa Pištěláková, Marienstern


Draha Kráčmarová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Draha Kráčmarová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...