Spolek pro zachování přírody a krajiny města Jílové u Děčína

Stanovisko „Spolu pro zachování přírody a krajiny města Jílové“ k záměru výstavby přivaděče silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice):

1/ Všechny uvažované varianty Chrochvická, Pastýřská a Malšovická budou mít nevratný a negativní vliv na životní podmínky obyvatel Jílového především z těchto důvodů:

  • Bude výrazně navýšen provoz procházející městem Jílové, a to především v oblasti kamionové dopravy nyní vedené po silnici Děčín – Ústí nad Labem (I/62).
  • Pro žádnou z variant není uvedeno, jak bude zabráněno souvisejícímu nárustu hluku. Již nyní je možno slyšet provoz na D8, přestože je 7 km vzdálena od zástavby.
  • Vedení vozovky nad zemí zásadně změní vzhled obce a navěky znehodnotí ráz města včetně znehodnocení úrovně bydlení všech obyvatel včetně poklesu nebo úplné ztráty hodnot nemovitostí.
  • Zamýšlená stavba používá postupy moderní „možná“ z první poloviny 20. století.

2/Spolek požaduje, aby:

  • Zamýšlená výstavba přivaděče byla trasována tak, aby vyloučila negativní nevratné zásahy do města a zničení toho, co bylo generacemi uchováváno jako přírodní dědictví a nezničila poslední zbytky „malebnosti“ a nepřeměnila toto město na „osídlení kolem hlučného a nevzhledného železobetonového monstra“.
  • Byly využity v zásadně větší míře moderní postupy – uložení komunikace do tunelů pod povrch země, aby nehyzdily krajinu či město a redukovaly se tak další negativní dopady (exhalace, zastínění existující zástavby estakádami atd.) na okolí včetně v blízkosti žijících obyvatel.

3/Závěr:

  • Spolek navrhuje minimalizovat dopad výstavby na obyvatele Jílového a nejbližší okolní krajiny. V maximální míře využít možnost uložit přivaděč pod zem, a to už od obce Modrá. Tato varianta může ulehčit dopravní zátěži mezi Děčínem a Libouchcem po stávající I/13 o cca 7 tis. vozidel denně. Výraznou výhodou této varianty je také snížení dopravní zátěže v Ústí nad Labem.
  • Spolek silně doporučuje znovu zvážit variantu řešení, které počítá se zkapacitněním silnice Děčín – Ústí nad Labem včetně souvisejícího řešení dopravní situace v Ústí nad Labem a tunelového spojení rekonstruované silnice I/62 s D8.

Kontaktujte nás:

 Náš Spolek má další informace uvedené na facebooku: https://www.facebook.com/groups/478006013162712.

Pokud budete chtít hlas odevzdat i jiným způsobem, můžete nás kontaktovat na: spolekjilove@seznam.cz nebo na telefonních číslech: Ing. Jan Kříž - 724 870 356, Ing. Zdeněk Sucharda - 702 217 522, Miroslav Vajbar - 777 157 791, Petr Cyrius - 603 264 360.


spolekjilove@seznam.cz    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji spolekjilove@seznam.cz svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...