Za Krkonoše bez odpadkoušů

61183961_881352728882595_1646653885344907264_o.jpg

Nedopusťme uzavření Krkonoš!

Invaze škůdců lesa z čeledi odpadkoušovitých do našich nejnavštěvovanějších hor je obrovským problémem. A můžeme za to právě my, lidé! Nezvykli jsme si na důležité pravidlo, že odpadkové koše, ta nebezpečná lákadla pro zvěř i vítr, do divočiny nepatří. A tak, když je nenajdeme, zůstávají po nás podél horských pěšin, na okrajích lesů, u potůčků, bystřin a pramenů, ale i přímo na vrcholcích hor odpadkouši. Z tohoto důvodu se sám vládce hor Krakonoš rozhodl Krkonoše uzavřít. Chce tím zamezit vstupu všem lidem, aby nedocházelo k dalšímu rozšiřování odpadkoušů a ničení jeho revíru.

Dokažme Krakonošovi, že nad námi nemusí ještě lámat svou hůl a stvrďme svým podpisem následující slib:

 

Slibuji, že se budu řídit heslem "Co si do hor přinesu, to si také odnesu!"

 

Věříme, že když se v Krkonoších budeme chovat k přírodě ohleduplně, bude Krakonoš spokojený a vždy nás u sebe doma rád uvidí. Ale pozor, sojka zpravodajka nás pozoruje a Krakonoš ví o každém našem kroku :-) 

Naši kampaň @nenizverjakozver můžete podpořit na Facebooku a Instagramu.

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jan Toupal svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...