Výzva na podporu Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů

Komentáře

#3

Podepisuji, protože si nesmírně vážím práce celého vzdělávacího oddělení a nechci, aby v této podobě zaniklo. Pod vedením Čeňka Pýchy nastartovali změnu ve výuce dějepisu v ČR, jsou inspirací a zdrojem didaktických materiálů pro nás učitele. Jejich práce mi je skutečnou oporou při přípravách na hodinu, ale i tvorbě ŠVP. Díky za ni!

Markéta Těthalová (Praha, 2023-03-15)

#4

Nesouhlasím s bezprecedentní likvidací několikaleté výborně odváděné práce kvůli odlišným nározům jejich nadřízeného.

Nikola Novotná (Praha, 2023-03-15)

#5

Podepisuji, protože si činnosti Oddělení vzdělávání ÚSTR velmi vážím, díky ní má výuka dějepisu v ČR naději na tolik potřebnou změnu.

Eliška Bělohlávková (Chodov, 2023-03-15)

#6

Jsem sám lokální koordinátor projektu Dějepis + a bojím se budoucnosti podobných projektů s tímhle přístupem

Jiří Jirsa (Plzen , 2023-03-15)

#7

Protože si cením kvalitní práce Oddělení vzdělávání a týmu, který na něm vzniknul. A protože se mi protiví šikanózní jednání vedení, které si privatizuje veřejnou výzkumnou instituce pro bezohledné prosazování restriktivních vizí budování národní paměti.

Jiří Münich (Praha 8, 2023-03-15)

#11

Dějepis+ patří k nejlepším počinům modernizace výuky v ČR, jeho tvůrci vytvořili kvalitní učebnice a metodické materiály i systém podpory učitelů. Učí děti analyzovat zdroje, přemýšlet o historii, argumentovat. To vše je potřeba podporovat, nikoliv rušit!

Karolina Duschinská (Praha 6, 2023-03-15)

#12

Podepisuji, protože si vážím práce vzdělávacího oddělení a nesouhlasím s postupem vedení ÚSTRu

Miloš Švec (Olomouc, 2023-03-15)

#13

Podepisuji, protože badatelská výuka a podpora kritického myšlení mi dávají velký smysl při výuce dějepisu. Nová učebnice a materiály v projektu D+, které získáváme jsou velkou podporou na hodinách, a tak chci vyjádřit podporu všem tvůrcům a zastat se Čeňka Pýchy jako vedoucího projektu, který byl odvolán z funkce.

Markéta Mládková (Bystré , 2023-03-15)

#19

Díky jejich práci,projektu D+ a badatelství jsem měla možnost naučit se vyučovat dějepis jinak než klasickou frontální výukou. Díky kvalitně zpracovaným lekcím žáky hodiny D baví a mě také. Bez jejich didaktických podkladů bych badatelsky učit nezačala.

Monika Hrubešová (Senožaty, 2023-03-15)

#20

Podepisuji, protože je třeba si historii připomínat a je třeba mít kritický vědecký rámec při reflexi minulosti.

Lucie Novotná (Brno, 2023-03-15)

#24

V oblasti moderních dějin je extrémně důležité svobodně a zodpovědně pokračovat v propracovavání badatelské výuky. Dosavadní koncepce je vyborná. Členy vzdělávací sekce ÚSTR jsem měla možnost potkat již několikrát a pevně věřím směru jejich úsilí. Pokud jsou nespokojeni a děje se ze strany jejich nadřízených to, co se děje, považuji to za alarmující.

Veronika Kuncová (Volary, 2023-03-15)

#25

Podepisuji, protože "učit jinak" by se mělo učit už na fakultách. Z mé vlastní zkušenosti tam zamrzli v době, kdy učitel nesmí nevědět a žáci musí umět všechno. Navalíme to na ně a pak je pořádně přezkoušíme. Když to takhle dělat nechcete, je potřeba hledat, zkoumat a najít si vlastní cestu. A najednou by nám měla být jedna z možností odepřena? S tím nesouhlasím.

Veronika Suchá (Třenice, 2023-03-15)

#26

Protože si vážím činnosti kolegů z oddělení vzdělávání, kteří svou fenomenální prací posouvají didaktiku dějepisu z minulosti do budoucnosti.

Edita Chvojka (Amsterdam, 2023-03-15)

#27

Chci podpořit smysluplné a na budoucnost zaměřené vzdělávání

Daniela Münichová (Řež, 2023-03-15)

#29

Postup vedení ÚSTR vnímám jako nepodložený, nekoncepční, svéhlavý a velmi škodlivý vzhledem k tomu, jaká práce za Oddělením vzdělávání je, a jaký dosah jeho práce má. Je to degradace nejen jeho zaměstnanců, ale zároveň i široké sítě spolupracovníků, kteří se mj. podíleli na badatelské učebnice Soudobých dějin.

Martin Veselý (Ústí nad Labem, 2023-03-15)

#34

vážím si činnosti oddělení vzdělávání na ÚSTR a jeho pracovníků

Daniel Pražák (Praha, 2023-03-15)

#37

Nesouhlasím se zásahy vedení ÚSTR proti zaměstnancům oddělení vzdělávání.

Andrea Vaníčková (Černovice, 2023-03-15)

#38

Protože mám za sebou nejeden seminář, který mi otevřel oči a ukázal, jak se dá ve škole s dějinami pracovat jinak, než jen žákům dělat přednášky, jak na vysoké škole, ale ukazuje jim, jak správně pracovat s prameny. Žáci díky tomu mohou lépe porozumět minulosti, ale i současnosti. Když budou kriticky hodnotit prameny z minulých období, budou umět správně vyhodnotit falešné a zavádějící informace na internetu, v médiích. Druhým rokem jsem zapojena do projektu Dějepis+ a musím říct, že žáky nový styl výuky baví a je na nich vidět posun, díky němuž jsou schopni kriticky zpracovat prameny a samostatně se projevit. Určitě je to posun kupředu od tradičního diktování zápisu do sešitu a neschopnosti žáku samostatně uvažovat a projevit svůj názor. A to nemluvím o tom, že je to i velký posun pro učitele. Ano, je to pro nás časově náročné, ale raději obětuji svůj čas přípravě hodiny s badatelskou výukou, než jim dvě hodiny dělat přednášku.

Eva Najmanová (Morkovice, 2023-03-15)

#40

Dějepis jednoho dne budu učit a cítím velkou důležitost vlivu historie na společnost. Také znám ze svých studii a vidím v praxi, že dějepis je potřeba učit zábavně, s důrazem na všechny smysly, vyprávět příběhy lidí, aby se děti a dospělí dokázali do události vžít. Děti žádají oživenou výuku dějepisu.

Kateřina Štěrbová (Rožmitál pod Třemšínem , 2023-03-15)

#42

Podepisuji, protože díky lidem ze vzdělávacího oddělení ÚSTR jsem se stala učitelkou a učení mi dává smysl. Jejich práce je pro začínající učitele velkou oporou!!

Julie Šormová (Praha, 2023-03-15)

#43

si hluboce vážím práce členů Oddělení vzdělávání ÚSTR a vyjadřuji jim tímto svou podporu.

Roman Göttlicher (Frýdlant n. O., 2023-03-15)

#44

Batatelská výuka dějin učí žáky přemýšlet v kontextu, rozvíjet historické myšlení. Tento způsob práce se v mých hodinách velmi osvěčil a žáky zajímá a vidí v něm smysl. Nechci jít opět cestou memorivání dat a jmen, které si stejně pár dní po testu nikdo nepamatuje.

Veronika Pinčková (Liberec, 2023-03-15)

#45

...mi záleží na kvalitní výuce dějepisu a historie na všech stupních českého školství.

Jan Novák (Pohled, 2023-03-15)

#46

Protože nelze tolerovat nepodložené útoky na vzdělávání.

Jiří Mach (Praha 2, 2023-03-15)

#48

Podepisuji tuto petici, protože toto oddělení zásadním způsobem ovlivnilo můj přístup k výuce dějepisu a inspirovalo mě v mnoha směrech. Tyto směry mají smysl a především děti baví, historie se pro ně stává srozumitelnou a uchopitelnou.

Zuzana Mertová (Frýdek-Místek , 2023-03-15)

#49

Není mi lhostejná budoucnost mých dětí. Chci, aby studovaly ve smysluplném systému veřejného školství.

Filip Šimeček (Frýdek-Místek - Místek, 2023-03-15)

#50

...viz text Jirky Karena.

Milan Piták (Otinoves , 2023-03-15)

#51

Mám plnou důvěru v práci OV ÚSTR. Velice si vážím jejich intenzivního zapojení do programu Dějepis+. Cesta, kterou tento program (včetně OV) vytyčil, je pro dějepis na školách naprosto klíčová.

Michal Novák (Jablonné nad Orlicí, 2023-03-15)

#52

Souhlasím se stanovisky autorů petice a podporuji jejich činnost v rámci vzdělávání dějepisu.

David Pinkr (Nevolice , 2023-03-15)

#53

Není mi jedno, jak se učí dějepis.

Dominik Čech (Aš, 2023-03-15)

#55

Jsem ráda, že se v poslední době mění prustupy k výuce dějepisu. Jsem ráda, že mohu být součástí Dejepisu+ a využívat ve svých hodinách HistoryLab.

Veronika Zasadilova (Kaplice, 2023-03-15)

#56

Nesouhlasím se současnými zásahy vůči Oddělení vzdělávání ÚSTRu. Vysoce cením dosavadní práci celého týmu

Kristýna Pinkrová (Domažlice, 2023-03-15)

#59

Naprosto si nedokážu představit svou pedagogickou dráhu bez odborné metodické podpory OV ÚSTR. Precizní práce, diskuse, respekt k učitelům i k sobě navzájem, o respektu k historii nemluvě. Báječná řada metodik a databází, které téměř denně využívám ve své práci, jež mi takto dává smysl. Bez nových myšlenek, které nám OV zprostředkovává ze světového pole didaktiky dějepisu by tu byl jen didakticky zahnívající rybníček.

Mgr. Olga Kovaříková, Ph.D. (Lysá nad Labem, 2023-03-15)

#64

Jsem studentem učitelství historie a pro nás všechny současné či budoucí učitele dějepisu je práce Oddělení vzdělávání ÚSTRu neskutečným přínosem a případný konec či omezení tohoto oddělení velkou mírou uškodí dějepisnému vzdělávání u nás.

Martin Lebr (Dačice, 2023-03-15)

#69

Kdo si nepamatuje vlastní dějiny, musí si je zopakovat.

Richard Chadim (Praha 4, 2023-03-15)

#70

Mám strach o další vývoj instituce potažmo i Archivu bezpečnostních složek.

Xenie Penizkova (Praha 4, 2023-03-15)

#81

Vedení ÚSTRu znevažuje práci nejen svých zkušených zaměstnanců, ale i dalších odborných pracovišť v ČR a množství zejména středoškolských učitelů. Takové vedení vidím jako nekompetentní!

Tomáš Kavka (Praha, 2023-03-15)

#82

Vážím si kolegů z Oddělení vzdělávání ÚSTRu a vyjadřují jim tímto svou podporu.

Marta Edith Holečková (Praha 7-Holešovice, 2023-03-15)

#87

Podepisují, protože vidím smysl v badatelské výuce dějepisu a jsem ráda za všechny z ÚSTR, kteří mě svým zápalem, nadšením a možností se setkávat se stejně laděnými lidmi, jako jsem já, dále profesně posouvají. Podepisují, protože vidím, že badatelská výuka v dějepise je kladně hodnocena i samotnými žáky.

Květa Tylšová (Bernartice u Trutnova , 2023-03-15)

#93

Protože nekompetentní a ideologicky a osobně zaslepené rozhodování nemá mít v badatelské a vzdělávací instituci 21. století místo.

Vít Zdrálek (Praha, 2023-03-15)

#94

Nesouhlasím s kroky a chováním nejvyššího vedení ÚSTRu. Obávám se, aby celé dlouholeté úsilí, za kterým stojí oddělení vzdělávání nepřišlo vniveč. Dějepis je o hledání, pluralitě a interpretacích, nikoliv o dogmatech.

Jiří Neminář (Hlučín, 2023-03-15)

#97

Mám přímou osobní zkušenost s oddělením vzdělávání na ÚSTR, když jsem ve zmíněné instituci pracovala na pozici knihovníka. Jednalo se o nejaktivnější oddělení s mnoha skvělými a vysoce ceněnými výstupy. Každý jeden z pracovníků oddělení vzdělávání byl naprosto člověk na svém místě. Takto mimořádně dobře fungující organický celek se podařilo vybudovat díky dlouholeté spolupráci všech členů oddělení. Je naprosto nekoncepční a nežádoucí něco takového rozbíjet.

Livia Vrzalová (Praha, 2023-03-15)

#98

Věřím, že badatelská výuka nabízí žákům nenahraditelné vědomosti. Díky činnosti oddělení vzdělávání ÚSTRu se podařilo velmi dobře připravit nabídku podkladů pro učitele na základních a středních školách. V mém vidění světa si takový počin zaslouží uznání.

David Krop (Praha, 2023-03-15)

#104

Materiály pro badatelskou výuku z dílny ÚSTR jsou to nejlepší, co jsem za pětadvacet let ve školství od jakékoli veřejné instituce obdržela.

Dagmar Daňková (Otrokovice, 2023-03-15)

#108

Podepisuji, protože mám obavy z dalšího směřování USTRu.

Tereza Dvořáková (Praha, 2023-03-15)

#113

V posledních letech jsem byla s Oddělením vzdělávání ÚSTR v pravidelném odborném kontaktu, taktéž jsem ve vlastní výuce čerpala z jim signovaných metodik a didaktických pomůcek, například z aplikace HistoryLab. Jsem přesvědčena, že se jedná o výsostně kvalitní, profesionální a inspirativní pracoviště, které je navíc svým zaměřením a rozsahem aktivit v České republice zcela unikátní. S respektem jsem sledovala také rozvoj komunity didaktiků a odborníků z praxe, která kolem oddělení vznikla. Všechno to je především zásluhou dosavadních zaměstnanců oddělení, a proto ve mně vyvolávají hluboký odpor snahy mařit či diskreditovat jejich práci. Připojuji svůj podpis pod výzvou jako vyjádření solidarity s kolegy a kolegyněmi, a také podpory pro kritickou a inovativní didaktiku výuky soudobých dějin. Historická edukace by nikdy neměla být rukojmím partikulárních sporů a ideologicky motivovaných antipatií.

Marta Harasimowicz (Praha, 2023-03-15)

#114

Chci učit dějepis jinak.

Dana Kadlčíková (Želešice, 2023-03-15)

#115

Podepisuji, protože považuji práci Oddělení vzdělávání ÚSTR za vysoce kvalifikované, precizní a profesionální. Vycházím z osobní zkušenosti během spolupráce Západočeského muzea v Plzni a OV ÚSTR na edukačním programu.

Denisa Brejchová (Plzeň 1, 2023-03-15)

#117

Mám obecně obavy ze současného vývoje v celé instituci ÚSTR.

Jakub Izdný (Praha, 2023-03-15)

#132

Podepisuji, protože jsem matkou dvou malých dětí a přeji si, aby se jednou učili o minulosti tak, aby lépe chápali přítomnost. Vzdělávací projekty ÚSTR se mi v tomto směru velmi líbí.

Romana Štorková Maliti (Praha 614, 2023-03-15)

#136

Výrazne odmietam aktuálne snahy vedenia ÚSTR, ktorých očividne jediným cieľom je malicherne si presadiť svoje postoje bez širšej debaty. Je nehorázne akokoľvek zabraňovať tak Edukačnému oddeleniu v činnosti. Naozaj nie je vhodné likvidovať oddelenie, ktorého činnosť je inšpiráciou aj na Slovenku. Koncept a metodiky, ktoré prinášajú dlhodobo chýbali vo výuke dejepisu.

Mgr. et Mgr. Zuzana Zahradníčková (Dubnica nad váhom, 2023-03-15)

#138

Podporuji myšlenku petice.

Jitka Koreňová (Soběslavice, 2023-03-15)

#139

Plně podporuji kolegy z oddělení vzdělávání a jejich skvělou práci.

Jaromír Mrňka (Praha, 2023-03-15)

#143

Souhlasím s výše uvedeným stanoviskem

Daniel Franc (Děčín , 2023-03-15)

#147

nesouhlasím s krokem vedení ústavu a vyjadřuji svou podporu Oddělení vzdělávání ÚSTR

Jan Divišek (Liberec, 2023-03-15)

#148

Podepisuji, protože ÚSTR za několik málo let udělal pro didaktiku současných dějin mnoho dobrého a je naprosto hanebné a z mého pohledu i protiprávné tuto dobrou a poctivou práci bez udání relevantních zastavit.

Pavel Walter (Praha, 2023-03-15)

#152

Oddělení vzdělávání ÚSTR vytvořilo v českém prostředí unikátní učebnici nejnovějších dějin, doplněnou o velké množství didaktických materiálů. Přál bych si, aby na stejném půdorysu v nejbližší době vznikly další výukové materiály a učebnice. Mám obavu, že provedené personální změny toto znemožní.

Václav Rameš (Hradec Králové, 2023-03-15)

#154

Podepisuji, protože se aktivně podílím na projektu Dějepis +, jehož aktivity a činnost celého vzdělávacího oddělení ÚSTR mi přijdou maximálně smysluplné. Nesouhlasím s praktikami vedení ÚSTR, chci, aby progresivní kroky ve výuce historie pokračovaly i nadále, což se bohužel zřejmě neslučuje s koncepcí, reprezentovanou osobou současného ředitele. Podobné totalitní praktiky má za úkol tato organizace zkoumat s historickým nadhledem a ne s nimi bojovat v přímém přenosu.

Ivana Neradilová (Brno , 2023-03-15)

#162

Jsem zapojen do projektu dějepis+ a vidím v něm obrovský význam.

Jakub Kotal (Aš, 2023-03-15)

#163

Nesouhlasím se současnou situací na ÚSTRU, kde pracuje můj syn. ÚSTR má být nezávislým pracovištěm a nikoli nastrojem ideologie a osobních záští.

Jindřich Synek (Praha 9 VINOŘ, 2023-03-15)

#168

nesouhlasím s redukcí vzdělávacího oddělení ÚSTRu. Sama se snažím učit moderně a bez podpory se to prostě nedá zvládnout.

Bára Vencálková (Praha, 2023-03-15)

#171

nesouhlasím s paternalistickými, autoritářskými a cenzurními praktikami současného vedení ÚSTR vůči vlastním zaměstnancům.

Ondřej Holub (Budisov-Mihoukovice 41, 2023-03-15)

#172

Vnímám aktivity Oddělení vzdělávání jako velmi kvalitní podporu proměny výuky dějepisu. Kontinuita v této oblasti je velmi důležitá.

Jarmila Polomská (Píšť, 2023-03-15)

#174

OV USTR dělá skvělou práci, vychazejici z mezinarodnich standardů, ktera posouva české školství a motivuje ucitele

PhDr. Tamara Nováková, Ph.D., (Praha/Říčany , 2023-03-15)

#180

souhlasím s prohlášením autorů petice

Marek Kryška (Babice, 2023-03-15)

#182

ÚSTR je tady od toho, aby pravdu hledal, nikoliv upravoval.

Vlado Sosko (Praha, 2023-03-15)

#186

Práce kolegů z Oddělení vzdělávání ÚSTR si velmi cením a hluboce nesouhlasím se zásahy vedení instituce.

Marcela Starcová (Praha, 2023-03-15)

#187

Nesouhlasím s postupem vedení Ústavu vůči podřízeným, zejména pak s odvoláním Čeňka Pýchy.

Kateřina Sixtová (Praha, 2023-03-15)

#188

V rámci popularizace a didaktiky dějepisu spolupracuji s OV dlouhá léta. Jejich práce otevřela české společnosti dveře do 21. století v mnoha ohledech. Aktuální postup vedení USTRu vůči OV je zcela nepochopitelný, nekompetentní a nesmyslný.

Iveta Coufalová (Řevnice, 2023-03-15)

#190

Podporuji nové postupy v dějepisném vzdělávání a jeho svobodu.

Radka Iša Behenská (Beroun, 2023-03-15)

#191

Ztotožňuji se s postojem zaměstnanců Vzdělávacího oddělení ÚSTR. Semináře, metodické kurzy, materiály, HistoryLab, projekt Dějepis+ , vzájemné učení se a sdílení, důraz na zvyšování úrovně historického myšlení a rozvoj badatelských dovedností - to vše mě přivedlo ke změně výuky dějepisu a dává mi to smysl. Tým pod vedením Čeňka Pýchy je zárukou, že tento směr bude pokračovat.

Jarmila Šulcová (Hradec Králové, 2023-03-15)

#193

Jestli dává v ÚSTRu něco smysl, je to jeho didaktické oddělení.

Jiří David (Kunštát, 2023-03-15)

#198

100% podporujem Oddelenie vzdelávania na USTR.

Petra Hudek (Praha , 2023-03-15)Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...