Starostové proti úhradě "25" z rozpočtů obcí a krajů

Komentáře

#1003

Podepisuji, protože s tím zásadně nesouhlasím. Obce umějí hospodařit nejlépe ve státě, tak jim nic neberte.

Josef Dvořák (Radňovice, )

#1007

Podepisují za Kolín, zastupitel města Kolína.

Tomáš Růžička (Kolín, )

#1008

starostka obce

Jaroslava Jurčová (Rajnochovice, )

#1009

Podepisují, protože nesouhlasím, aby se pomoc podnikatelům platila z rozpočtů měst a obcí!

Petr Kameník (petr.kamenik@seznam.cz, )

#1010

Vláda porušila svůj slib a bere obcím finanční prostředky, na které mají nárok. Vláda přesouvá své povinnosti na obce a jejich obyvatele. Obce pocítí i tak obrovský finanční výpadek, toto by bylo zcela likvidační. Obce musí investovat, podporovat svůj region a lokální firmy.

Michael Kašpar (Kolín, )

#1015

Podepisuji, protože vím, že obcím by fin. prostředky velmi chyběly!

Miroslava Fojtů (Luková, )

#1017

Podepisuji, protože se mi to jeví jako naprosto logické. Po obcích se chce, aby podpořily nastartování ekonomiky ve svém regionu investicemi a zakázkami ze svého rozpočtu a pak někdo vymyslí, že se jim ten rozpočet pokrátí

Mojmír Starý (Zvole, )

#1019

Podepisují, protože naprosto souhlasím s textem této petice

Martin Vávra (Vídeň, )

#1021

Nesouhlasim s rozhodnutím vlády

Marie Vláčilová (Častohostice , )

#1024

Jsem starosta

Jaroslav Žalkovský (Zbýšov, )

#1028

Sdílím stejný názor.

Hana Lounová (Prerov, )

#1033

Podepisuji, protože nesouhlasím...

Ester Horáková (Podbřezí , )

#1037

Dávat z cizího je nemravné!!! místostarosta města Moravský Krumlov

Zdeněk Juránek (Moravský Krumlov, )

#1043

Podepisuji, protože obce vždy hospodaří rozumně se svěřenými financemi. Naší obec to postihlo značně, museli jsme zrušit plánované akce. Zbývá nám pouze na splátky úvěru a provoz. Ať se zástupci státu stydí okrádat malé obce s malými obecními rozpočty.

Jana Kolářová (Helvíkovice, )

#1048

Přístup vládyk financování koronavirové problematiky je katastrofický. Na jednu stranu vláda vyhazuje miliardy za netransparentní nákupy ochraných pomůcek s firmami, které s těmito nikdy neobchodovaly, místo toho aby využila nabídky českých firem a podpořila tak domácí ekonomiku. Místo toho bude brát další peníze obcím a krajům, kdy paní ministryně financí si dovolí říct, že obce měly v době blahobytu šetřit? Toto je z její strany již vrchol drzosti a výsměch nejen obcím a krajům, ale všem lidem v této republice

Radek Tlačil (Pomezí nad Ohří, )

#1049

S peticí souhlasím, neboť nejde jen o to, že chtějí vzít obcím peníze. Konečně předseda vlády několikrát prohlásil, že obce mají peněz dost. Především bychom měli odmítnout soustavné a postupující zásahy do výkonu samosprávy. Je na čase uvažovat i o důraznějším vyjádření nesouhlasu, než jakým je petice.

Obec Kublov
JUDr. Josef Matějka - starosta

Josef Matějka (Kublov, )

#1052

Podepisuji, protože nesouhlasím s hrazením kompenzačního bonusu pro OSVČ z rozpočtů obcí.

Jana Svobodová (Karlík, )

#1056

Nesouhlasím, aby se jakékoli úhrady ať jako bonus pro OSVČ nebo jiné, řešili formou krácení rozpočtů obcí. Veškeré podobné výdaje by měla vláda krýt ze státního rozpočtu. Je to přímé ohrožení investičních akcí obcí a měst.

Luboš Železný (Starý Kolín, )

#1061

Podepisuji, protože si myslím, že stát nesmí řešit své problémy na úkor obcí a měst. Jasně, i obce a města by se měly podílet na pomoci podnikatelské veřejnosti, ale to na rozdíl od státu již dělaly hned v březnu, kdy promíjely nájemné firmám atd.

Herbert Pavera (Bolatice, )

#1069

Jako starostovi obce Březová mi nejsou lhostejné finance o které obec přijde, kvůli nezodpovědnému chování státu na úkor obcí!

Martin Gruber (Březová, )

#1073

Rozpočet naší obce je závislý především na daních. Úprava rozpočtu podle paní Schillerové je pro naši obec likvidační. Prostředky budou stačit jen na to nejnutnější- elektrika - veřejné osvětlení, snad škola a školka, trávu necháme růst, protože nebudeme mít prostředky na údržbu. Bohužel jsme jednou z obcí, která má málo obyvatel - 568 bývalé Sudety a velkou rozlohu (4,5 ha) - 9 malých částí , z nichž v každé z nich bydlí 10-20 trvale žijících obyvatel.

Ilona Mikešová (Ktiš, )

#1076

Podepisuji, protože je ohroženo několik akcí rozvoje města

Robert Petro (Horní Blatná, )

#1078

Podepisuji, protože považuji za nezákonné, aby bez vědomí obcí svévolně zasahoval stát do rozpočtu obce, za který je starosta a zastupitelstvo zodpovědné. Investice budou muset být v naši obci zastaveny, což následně rozhodně nenastartuje ekonomiku a těžko budeme vysvětlovat občanům, že jim neopravíme chodníky, silnice, budovy, hřbitov atd.
Mgr. Lenka Růžičková

Lenka Růžičková (Drnovice, )

#1089

Zase vláda hází obcím klacky pod nohy místo, aby je více podpořila k investicím. Takto ekonomiku vláda nenastartuje a zastaví rozvoj obcí a měst.

Ladislav Káninský (Hradčany, )

#1091

Plně se ztotožňuji s textem i důvody uvedenými v této petici

Miroslav Kladníček (Břidličná, )

#1098

Souhlasím s peticí.

Jarmila Vaňourková (Kamenný Újezd, )

#1102

Chci podepsat petici

Dana Ottová (Oskořínek, )

#1104

Protože,nesouhlasím s návrhem vlády.

Miroslav Priatka (Chlumín, )

#1107

Podepisuji, protože nesouhlasím s takto výrazným zásahem státu do rozpočtů samospráv. I naše obec udělala a stále dělá dost proto, abychom zajistili vše pro občany i místní podnikatele, a nemyslíme si, že takovýto zásah je adekvátní.

Veronika Vyšinská (Šlapanov, )

#1109

Naprosto souhlasím s peticí. Není možné, aby vládní opatření, která dopadla na podnikatelský sektor, byla hrazena z peněz, které patří obcím.

Martina Dominová (Pasohlávky, )

#1110

Vláda bez jakékoliv konzultace s obcemi svévolně snižuje RUD. Kdo rozhoduje, ten platí!

Pavel Smolka (Vítkov, )

#1117

Protože nesouhlasím s centralizací moci.

Matěj Hlavatý (Tetín, )

#1128

Nesouhlasím s tímto krokem vlády, protože jsme malá obec, toto snížení činí téměř 900 tis. Kč (tedy skoro čtvrtinu ročních daňových příjmů). To je velmi negativní, protože jde o plánovaný objem prostředků na opravy místních komunikací, které jsou v havarijním stavu.

David Suchánek (Skršín, )

#1133

Zastupitel města

Pavel Vavruška (Buštěhrad, )

#1134

Jaroslava Šelepová starostka obce Horní Radouň

jaroslava Šelepová (Horní Radouň, )

#1140

Když bychom přišli o příjmy, tak bychom si museli vzít úvěr, neboť právě provádíme výstavbu kanalizace.

Vlastimil Mikl (Vrbice, )

#1141

Podepisuji , protože se jedná o zneužítí krize proti nezávislosti samospráv.
Kde je zakopaný pes, kde je jádro pudla? Ministryně ve svém otevřeném dopise svazům obcí SMS a SMO bezelstně píše. „Mohu Vás ujistit, že jsme připraveni za tímto účelem (investice) podpořit rozpočty krajů a obcí masivními dotacemi.“ Takže seberou obcím a krajům peníze, o kterých mohou nyní rozhodovat samy dle svých priorit, a vypíšou nové „masivní“ dotace, které budou ovládat. Nařídí, na co půjdou, a dostanou je jen ti loajální k vládě. Tento systém je dobře známý z doby vlády Viktora Janukovyče na Ukrajině. Kdy svobodné samosprávy dusil a nechal dýchat jen své vyvolené. Smutné a ubohé.

Josef Cogan (Nová Paka, )

#1142

podle doporučení vlády ČR by měly obce zachovat vysokou míru kaitálových výdajů. K tomu je ale zcela logicky potřeba mít dostatek příjmů. Toto doporučení a navrhovaný propad příjmů pro obce v rámci kompenzačních bonusů jsou v přímém rozporu.

Martin Kalina (Mariánské Lázně, )

#1144

Podepisuji, protože nesouhlasím s vyplácením kompenzačního bonusu pro OSVČ z rozpočtu obce. Miroslav Sedlák

Miroslav Sedlák (Pasohlávky, )

#1145

Je pro mě alarmující, jakým jednoduchým a nenápadným způsobem mohou obce i kraje přijít o své peníze v rámci rozpočtového určení daní.
A zdůvodnění paní ministryní je, že je to nejrychlejší a administrativně nejjednodušší postup. Bez toho, aby se někdo zeptal, zda s tím souhlasíme.
Zásadně s tímto nesouhlasím, aby se kompenzační bonus pro OSVČ vyplácel dle návrhu zákona č. 159/2020 Sb., formou vratky daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a hradil se ve výši cca 25% z rozpočtů obcí.

Rostislav Kožušník (Řepiště, )

#1147

Podepisuji, protože souhlasím s názorem, že finanční prostředky vy měla hradit vláda ze státního rozpočtu.

Petr Frei (Cerhovice, )

#1150

Podepisuji protože nesouhlasím se zatěžováním rozpočtů obcí v případech, které má řešit stát vlastní iniciativou.

Josef Havel (Krásno, )

#1153

Souhlasím v plném rozsahu. Pokud by se obce a města měly chovat jako vláda, tak by měly jakožto zřizovatelé pokrátit ve stejném poměru rozpočty svých příspěvkových organizací a organizačních složek, tj. škol, hasičů, knihoven aj. O krácení plánovaných investic ani nemluvě.

Ladislav Čerešňák (Lipov, )

#1154

Podepisuji, protože kompenzace jsou vládní opatření a nemají jít na vrub rozpočtů města a obcí.
Charvát

Martin Charvát (Pardubice, )

#1156

Starosta MO Pardubice V

Jiří Rejda (Pardubice V, )

#1163

Podepisuji se, protože nesouhlasím s návrhem vlády ve věci "25"

Pavel Fröhlich (Nosislav, )

#1167

Podepisuji, protože zajištění podnikatelů na úkor snižování příjmů obecních rozpočtů je velmi krátkozraké. Možná se tím částečně pomůže podnikatelům, ale způsobí to problémy obcím. Toto vytloukání klínu klínem není racionální přístup, je to velmi nezodpovědné.

Jana Havelková (Kostelec nad Černými lesy, )

#1170

Souhlasím s peticí.

Pavel Šubr (Lázně Bělohrad, )

#1171

Hrazení kompenzačního bonusu by nemělo padnout na obce. To by rapidně ovlivnilo jejich rozvoj a investice. Za vše by měl nést odpovědnost stát, a též vše by mělo být hrazeno ze státního rozpočtu.

Jaroslava Rúfusová (Litoměřice, )

#1172

Souhlasím s peticí.

Jiří Hanyk (Rybná nad Zdobnicí 193, )

#1173

starosta MČ Brno-Bohunice

Antonín Crha (Brno, )

#1175

Rozvoj obcí a měst je třeba držet na jisté standardní úrovni. Souhlasíme se snížením příjmů na daňových položkách, ale finanční podporu vlády vůči OSVČ ať hradí vláda z jiných zdrojů.

Václav Matyáš (Vážany nad Litavou, )

#1177

Nevychází to z žádné diskuse. Obce a kraje nemají rezervy. Naruší se rozjeté projekty a mechanismy.

Miroslav Beran (Králíky, )

#1180

Podepisuji se pod tuto petici

Jiří Špaček (Albrechtice nad Orlicí, )

#1181

Podepisuji, protože s návrhem zákona, který navrhuje platbu kompenzačního bonusu z rozpočtu obcí, NESOUHLASÍM!!!

Vlastimil Sýkora (Mirošov, )

#1182

Ministerstvo financí slibuje rozsáhlou dotační podporu pro obce - přál bych jim, aby si na ministerstvu zkusili administrovat dotaci bez celého úřednického aparátu jen ve dvou lidech - účetní a starosta, nehledě kdoví kdo ty dotace získá.

Adam Hrůza (Novosedly, )

#1183

Podepisuji, protože se paralyzují investiční akce, na které máme připraveny v rozpočtu finance. Máme dlouhodobě našetřeno, ale na větší investiční akci, kterou nemůžeme v rámci ročního rozpočtu NIKDY financovat. Pokud našetřené peníze využijeme nyní, nebudeme mít NIKDY na větší akci. Na vysvětlenou máme 156 trvale bydlících občanů, ale 260 chat, které nás finančně zatěžují. Rozpočet cca 4 miliony/rok.

Zděnka Němečková (Klíny, )

#1184

Se mi nelibi kraceni prijmu mest a obci

Martin Slemensky (Kralovice, )

#1189

Pokud obce nedostanou peníze jak je stanovené daňovým zákonem, jak bude zajišťovat potřebný chod města.

Luboš Kožušník (Jáchymov, )

#1191

Zásadně nesouhlasím , aby kompenzační bonusy pro podnikatele byly kryty z rozpočtů měst a obcí.

Marie Šretrová (Mníšek pod Brdy, )

#1193

Podepisuji, protože již dnes dochází k propadu na příjmové stránce našeho města. Starosta Města Jaroměřice nad Rokytnou.

Karel Müller (Jaroměřice nad Roky\tnou, )

#1195

Nesouhlasím s tím, aby se kompenzační bonus pro OSVČ vyplácel dle návrhu zákona č. 159/2020 Sb., formou vratky daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a hradil se ve výši cca 25% z rozpočtů obcí.

Jaromír Přibyl (Libáň, )

#1196

Každá obec zapojila tyto příjmy do svých rozpočtů a počítala s nimi pro hrazení svých investic.

Lenka Dvořáková (Hazlov, )

#1199

Podepisuji.
Dana Jarolímová, Jamolice

Dana Jarolímová (Jamolice, )Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...