Starostové proti úhradě "25" z rozpočtů obcí a krajů

Komentáře

#201

...to má smysl!!

Alena Pírková (Ochoz u Brna, )

#212

Protože jsem starosta malé obce a rozpočet je nedostatečný již nyní.

Jakub Šimerda (Bolehošť 102 , )

#214

Prohloubit očekávanou ztrátu obcí,že jim z přijmů za zaměstnance ještě vláda sebere peníze na kompenzace OSVČ,je nejen nespravedlivé, ale celkový dopad ztráty obcí až -15 mld. Kč je podrazem vlády na samosprávy a bude znamenat zastavení jejich investic, a to v přímém rozporu s vládními sliby o důležitosti investic v této době.

Stanislav Polčák (Praha, )

#215

Petr Štěpánek, starosta obce Petrovice, okres Příbram

Petr Štěpánek (Petrovice, )

#220

Protože se jako starostka obce Kunčice pod Ondřejníkem s názorem kolegy plně ztotožňuji.

Michaela Šebelová (Kunčice pod Ondřejníkem, )

#223

Vláda porušila svůj slib, že nebude zasahovat do RUD obcí. Obce i bez kompenzačního zákona přijdou letos o 50 mld příjmů a dalších 12 mld už by bylo likvidačních.

Luboš Peterka (Radomyšl, )

#224

Je potřeba volit logické postupy a občanům ČR neplantat hlavy nesmyslnými, mnohdy zásadně přepracovávanými rozhodnutími vlády a ministerstvy. Levá neví, co dělá pravá, a hlava řeší EGO československy.

Eduard Dvorský (Ostrava - Svinov, )

#225

Jako představitel obce nesouhlasím s tím, aby se kompenzační bonus pro OSVČ vyplácel dle návrhu zákona č. 159/2020 Sb., formou vratky daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a hradil se ve výši cca 25% z rozpočtů obcí.
Pokud Vláda ČR navrhuje kompenzační bonusy, měla by je krýt ze státního rozpočtu a ne z obecních a krajských rozpočtů.
Pokud Vláda ČR vyzývá obce a kraje k investicím, nemůže jim vlastními opatřeními snižovat daňové příjmy a investice tak ohrožovat.

Děkujeme za pochopení.

Marie Poulíková (Prace , )

#227

Nesouhlasím, aby se kompenzační bonus pro OSVČ vyplácel formou vratky daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a hradil se ve výši cca 25% z rozpočtů obcí.

Jitka Dušková (Petrovice, )

#229

Obce umí šetřit, tak je pěkně potrestáme! Toto je opravdu nehorázné, vždyť se tím zastaví veškerý rozvoj obce. Hodně mi to připomíná "U nás v Kocourkově".

Jitka Chramostová (Milonice, )

#232

Podporuji bezvýhradně! Stát se na nás v době pandemie naprosto vykašlal, vše jsme si zajistili a vyřešili svépomocí díky spojenectví s občany a teď jim máme jako odměnu sebrat peníze vyhrazené pro chod obce? Je to nehoráznost!!

Vítězslav Eliáš (Podolí, )

#233

Podepisuji, protože se mi nelíbí, jak si vláda připisuje zásluhy a konečný účet vždy platí někdo jiný.

Ludmila Pšenáková (Otnice, )

#235

Podepisuji, protože nesouhlasím s tim, aby vláda neco slíbila a pak cast prehodila na obce a kraje. At zaplatí sama..

Radka Schardova (Uhercice, )

#238

Podepisuji, protože osobně si myslím, že by kompenzační bonusy měly být
hrazeny pouze ze státního rozpočtu a ne z příjmu daní, které jsou určené pro
obce.

David Sojka (Prace, )

#240

Podepisuji, protože již celá staletí jsou naše obce v pohraničí finančně diskriminovány a tento krok by byl pro nás likvidační!

Veronika Zemanová Korchová (Benešov nad Černou, )

#241

Jaroslav Bína

Jaroslav Bína (Ločenice, )

#244

Jsem starosta obce a nesouhlasím s převedení nákladů státu na obecní rozpočty.

Daniel Bednář (Habří, )

#245

Souhlasím.

Jiří Skokan (Letonice, )

#247

Podepisuji, protože jako představitelka nesouhlasím s tím, aby byl obcím prohlubován další pokles ve sdílených daních vlivem kompenzačního bonusu pro OSVČ.

Eva Rajchmanová (Dolní Bojanovice, )

#248

Podepisuji petici, protože nesouhlasím s tím, aby se kompenzační bonus pro OSVČ vyplácel dle návrhu zákona č. 159/2020 Sb., formou vratky z daně příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a hradil ve výši cca 25% z rozpočtu obcí.

Miloslava Svobodová (Dražovice, )

#253

Nesouhlasím s nastavením kompenzačního bonusu, protože zasáhne výrazně do rozpočtu obcí, které jsou jako jediné garantem veřejných zakázek pro živnostníky a malé firmy. A nejtvrdší dopad to bude mít právě na ty, jimž je kompenzační bonus určen.

Stanislav Šmejkal (Běleč, )

#257

Podepisuji, neboť se domnívám, že je odpovědností vlády a jejich kroků, vyplácet kompenzace ze SR, nikoliv z rouzpočtů obecních a krajských. Obce a kraje přeci nejsou odpovědny za omezení OSVČ, byť byla asi do určité míry nezbytná.

Petr Blokša (Frýdlant nad Ostravicí, )

#258

Podepisuji.

Martin Hujer (Zruč nad Sázavou, )

#264

Podepisuji, protože se jedná o podraz vlády na města a obce, kdy ještě nedávno bezostyšně vláda tvrdila, že obcím a městům nikdo na sdílené daňové příjmy sahat nebude. Ostuda...

Jaromír Kolář (Litovel, )

#265

Podepisuji tuto petici, jako starostka obce o velikosti 1600 obyvatel. Pokud bude schválen vládní návrh, tak naše obec přijde o 1,3 mil.Kč za co jsme např. mohli opravit komunikaci či školu atd.

Božena Kudláčková (Dubné, )

#266

souhlasím

Jiří Iral (Chelčice, )

#274

Není myslitelné, aby se krátily rozpočty obcí na nejbližší období. Většina obcí plánuje investiční akce na své volební období i jeho přesah. Řada záměrů by se musela odvolat nebo minimálně posunout.

Obec Tuchlovice (Tuchlovice, )

#275

Pokud vládní představitelé nařídí rozhodnutím omezit, nebo zastavit činnosti OSVČ, musí tomuto rozhodnutí předcházet i vědomí důsledků vyplývajících z takového kroku. Následná pomoc dotčeným podnikatelům a rozjezd ekonomiky s minimálním negativním dopadem na ně, je opět na vládě ČR a vládních resortech hospodařících s veřejnými prostředky občanů ČR.

Tomáš Šenkyřík (Velatice, )

#276

Podepisuji, protože je naprosto nemorální brát peníze těm, kteří jsou dobrými hospodáři.
Pan premiér a paní ministryně financí zachází se státními penězi, jako by byl neustále nějaký večírek. Nemají žádný dlouhodobý plán investic, úspor, rezerv, prostě nic..... Stejný chaos jako s rouškami. Roušky nikde a lidé si je museli našít sami. Náš premiér je ostuda a velká nula s velkou hubou.

Martina Hadžegová (Ostrava, )

#277

Další zkrácení daňových příjmů naší obce, resp. hrazení kompenzačního bonusu pro OSVČ z daňového příjmu naší obce by znamenalo vyhrocenou finanční situaci a neschopnost finančně pokrýt probíhající investiční akce!!! Dr. Petr Hanuška

Petr Hanuška (Velký Týnec, )

#278

Nesouhlasím s návrhem zákona č.159/2020.
Ivan Kůta - starosta obce Dolní Dvořiště

Ivan Kůta (Dolní Dvořiště, )

#279

Obhajovat krok na snížení příjmů obcí následnou nabídkou státních dotací je popřením obcí jako samosprávných celků. Při územním rozvoji a investicích je nutné respektovat místní podmínky a není možné to řešit centrálně prostřednictvím dotačních titulů.

Stanislav Petřík (Horní Lideč, )

#280

I bez takových zásahů obce v rozpočtech pocítí řádění koronaviru.

Aleš Janderka (Olšany okr. Šumperk, )

#293

místostarosta obce Střelice

Jiří Vašulín (Střelice, )

#304

zastupitel Šebetov

Tomáš Axman (Šebetov, )

#305

souhlasím s textem petice a naprosto nesouhlasím s navrhovaným zákonem

Kamil Skřivan (Ovesné Kladruby, )

#307

Taktéž nesouhlasím s hrazením kompenzací z obecních rozpočtů! V malých obích, jako je například ta naše, může takovýto krok zastavit investice a rozvoj na velmi dlouhou dobu.

Zbyněk Sobotka (Křídlůvky, )

#312

starosta Krásněves

Karel Uhlíř (Krásněves, )

#313

Snížení příjmů významně naše investice.

Eva Malá (Kozlov, )

#314

Jsem starosta obce a považuji za nepřípustné, aby výše uvedené bylo hrazeno na úkor obecních rozpočtů. Obce si v době krize musely poradit samy a ještě k tomu by měly zaplatit tohle?

Jiří Tvarůžek (Poteč, )

#319

Podepisuji, protože snížení příjmu obce ohrožuje připravené investice pro rozvoj obce.

Karel Hlavica (Police, )

#320

když šlo o životy - tak se pár týdnů táhlo za jeden provaz (stejným směrem) Nyní už se chytračí a právě tato petice mi říká, že přísloví za jeden provaz nemusí vždy platit - když každý budeme na jiném konci.

Jan Chrt (Libějovice, )

#322

Jsem zastupitelka malé obce a se znepokojením sleduji nutné škrty v plánovaných investicích způsobené propadem příjmu obcí. Vzhledem k tomu, že z OSVČ obcím žádné příjmy neplynou, nevidím důvod podílet se na výplatách tzv. pětadvacítky. Obce svými investicemi dávají práci místním lidem, pokud nám jde o nastartování ekonomiky, je třeba tohle podpořit, ne zhatit.

Irena Zelníčková (Zbýšov, )

#324

souhlasím plně se zněním petice.

Hana Potměšilová (Hustopeče, )

#325

Podepisují, protože není mi to jedno!

Matěj Moravčík (Tvarožná Lhota, )

#329

Protože obce nikomu podnikat nezakazovaly...

Jan Novotný (Olešnice, )

#333

Jsem starostka obce a chci využít peněz náležející obcím pro investice v obci.

Ludmila Záklasníková (Žleby, )

#334

Nesouhlasím s uzákoněním pokrácení příjmů obcím. Chování vlády ČR je zarážející. Nevím, které z malých obcí vláda v době nouzového stavu pomohla? Vše jsme si museli zajistit ze svých rozpočtů a vlastní iniciativou.

Zdeněk Keclík (Opatovice, )

#337

Pro obec Výprachtice by činil tento kompenzační bonus další cca 800 000 Kč mínus.

Luděk Skalický (Výprachtice, )

#338

Souhlasím se zněním.

Kateřina Halaštová (Krhová, )

#340

nesouhlasím s tím, aby se kompenzační bonus pro OSVČ vyplácel dle návrhu zákona č. 159/2020 Sb., formou vratky daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a hradil se ve výši cca 25% z rozpočtů obcí.
Pokud Vláda ČR navrhuje kompenzační bonusy, měla by je krýt ze státního rozpočtu a ne z obecních a krajských rozpočtů.
Pokud Vláda ČR vyzývá obce a kraje k investicícm, nemůže jim vlastními opatřeními snižovat daňové příjmy a investice tak ohrožovat.

Tomáš Polášek (Tvarožná Lhota, )

#343

Nesouhlasím s tím, aby kdokoliv jiný než ten kdo vypnul ekonomiku státu měl platit její kompenzaci. Navíc pod "rouškou" mediálních výkřiků že hospodaří nejlépe a vybral o "X" či "y" víc na daních. Toto chování je absolutně nepřípustné a nemorální.

Josef Mikeska (Strážnice , )

#345

Považuji to za naprosto nesmyslné opatření, obzvláště ve chvíli, kdy jsme nejen zástupci statu vyzývani, abychom maximálně investovali

Petr Helekal (Dolni Čermná, )

#352

Jak jinak to kulantně nazvat, než výraz poděkování vlády za každoroční naše vyrovnané rozpočty.

Roman Pilát (Adamov, )

#358

zastupitel Brno-Kohoutovice

Ondřej Valeš (Brno, )

#361

Zastupitel města Jablunkov

Roman Karczmarczyk (Jablunkov, )

#362

Souhlasím s peticí proti úhradě "25" z rozpočtů obcí a krajů

Josef Komárek (Laškov, )

#365

Plně souhlasím s kolegy. Samosprávy se musí bránit vůči této křivdě, protože to bude mít fatální důsledky na život v našich obcích.

Libor Orság (Hýsly, )

#367

Snaha obce byla podpořit místní živnostníky. Bohužel tímto krokem budou veškeré finance obcí stačit pouze pro běžný provoz obcí a obecních úřadů. Stanovená výše rozpočtu obce pro rok 2020 by měla být zachována.

Jan Kachlík (Komořany, )

#368

Podepisuji

Kateřina Němcová (Vidče, )

#369

Pokud mají obce udržet investice v rámci podpory ekonomiky svého regionu, tak není možné provést krácení jejich rozpočtů !!!

Starosta obce Sousedovice

Pavel Polanka (Sousedovice, )

#372

Podepisuji, protože všechna rozhodnutí v období pandemie dělala vláda a své kroky s obcemi nekonzultovala.

Zbyněk Král (Bánov, )

#375

Vláda by neměla své sliby převádět na obce. Obce samy si mají volit, jakým způsobem a jakou částkou chtějí pomoci podnikatelům působícím na svém území.

Radmila Mrázová (Uherské Hradiště, )

#380

Podepisuji, protože nesouhlasím se snižováním příjmu obcí a tím omezování jejich investičních akcí a rozvoje obcí.

Václav Ondráček (Holubice, )

#388

starosta Nedachlebice

Josef Jandouš (Nedachlebice, )

#393

Jako starostka obce nesouhlasím s tím, aby se kompenzační bonus pro OSVČ vyplácel dle návrhu zákona č. 159/2020 Sb., formou vratky daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a hradil se ve výši cca 25% z rozpočtů obcí.

Lenka Dolejší (Kojátky, )

#398

když stát slibuje, má plnit .

Jan Horníček (Rychnov nad Kněžnou, )Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...