Demonstrace a protesty za lepší klimatickou politiku naší země mají naši podporu: otevřený dopis akademiků vládě České republiky

Komentáře

#6

Nečinnost naší vlády v otázkách klimatické změny, ztráty biodiverzity a dalších environmentálních problémů je trestuhodná. Stydím se za to, že za její nečinností je vypočítavost, snaha získat co nejvíce prostředků EU za to, že budeme minimálně spolupracovat. Jsme free-rider Evropy, který hledí jen na vlastní prospěch - přitom pochybný, dobrý tak leda pro oligarchy a mafiány.

Jana Dlouhá (Praha, 2019-12-07)

#8

...naše činnost a rozhodnutí v tomto ohledu ovlivňují životy lidí po celém světě.

Jan D. Bláha (Ústí nad Labem, 2019-12-07)

#11

Působím dlouhodobě v tropické Asii a Africe, kde katastrofální dopady globální změny klimatu zažívame už teď, především dlouhotrvající sucha a ničivé lesní požáry.

Stanislav Lhota (Teplice, 2019-12-09)

#24

Podepisuji, protože momentálně žiju a pracuju ve vysoké Arktidě, která se otepluje pravděpodobně nejrychleji na planetě. Znepokojivým dopadem změny klimatu je zde nepředvídatelnost prostředí. Na budoucnost je těžké se připravit, jestliže jsou procesy, které sami urychlujeme neudržitelným životním stylem, vždy o krok před námi.

Zdenka Sokolíčková (Longyearbyen, 2019-12-10)

#26

Plně souhlasím se zněním výzvy

Eva Fraňková (Brno, 2019-12-10)

#34

Je nutne prestat popirat fakta o probihajici zmene klimatu, je nutne situaci medializovat, je nutne vyrazne a rychle snizit emise sklenikovych plynu na udrzitelnou uroven

Ondrej Vojacek (Praha, 2019-12-13)

#42

Podepisuji, protože si uvědomuji potřebu klimatickou změnu řešit a nejen nečině přihlížet.

Jan Macháč (Praha, 2019-12-20)

#50

Podepisuji, protože již řadu let pozoruji přímé dopady oteplování klimatu na ekosystémy a druhy v tropických oblastech a v poslední době i u nás. Vidím, jak se naplňují scénáře vyřčené již před čtvrt stoletím, kterým doposud nebyla věnována dostatečná pozornost nebo byly přímo rozporovány vysokými politickými činiteli. Jako otec pěti dětí mám velkou obavu o jejich budoucnost.

František Šusta (Senohraby, 2020-01-05)

#54

Souhlasím s tím, že je třeba působit na politiky, aby zahájili proměnu ekonomických pravidel ve směru větší ochrany životního prostředí a klimatu.
B. Kalinová

Blanka Kalinová (Praha, 2020-01-06)

#58

Petici podepisuji, protože s peticí souhlasím v plném rozsahu a zároveň nesouhlasím se současným postojem politiků ČR a naší společnosti (temno, bludno, mlha, lenost, konzum).

Bořek Drozd (České Budějovice, 2020-01-06)

#60

Jsem znepokojen z klimatických změn a jejich dopadem na přírodu.

Martin Pšenička (Vodňany, 2020-01-06)

#73

Podepisuji, abych přispěla ke zvýšení pozornosti věnované problematice globálního oteplování - v ČR je zatím trestuhodně podceňována.

Kateřina Seltenreichová (Praha, 2020-01-10)

#90

Chci víc motýle ;)

Jiří Křížan (Přerov, 2020-01-20)

#93

Děkuji za iniciativu a jsem k dispozici ke spolupráci. http://amper.ped.muni.cz/gw/nahravky.html

Jan Hollan (Brno, 2020-01-21)

#104

Není mně lhostená budoucnost lidstva!

Libor Grubhoffer (České Budějovice, 2020-01-26)

#107

souhlasím s obsahem výzvy

Ondřej Slavík (Praha 6, Bubeneč, 2020-01-26)

#111

Plně s výzvou souhlasím.

Kouba Marek (Praha, 2020-01-27)

#116

Podepisuji, protože se z textem petice a znepokojením z postoje k řešení otázek spjatých se změnami klimatu ztotožňuji.

Marie Klimešová (Praha, 2020-01-27)

#129

Podepisuji, protože se naprosto ztotožňuji se zněním této petice a v rámci svého působení jak na akademické půdě, tak ve svém osobním životě se vždy budu snažit o prosazení změn vedoucí ke změně stávajícího kritického stavu životního prostředí.

Tomáš Bušina (Lázy, 2020-01-27)

#130

Stát nepřijímá dostatek opatření s prioritou ochrany klimatu, životního prostředí, biodiverzity a zadržení vody v krajině. Uvolňuje málo prostředků na realizaci komplexních pozemkových úprav, které by mohly vytvořit páteřní infrastrukturu krajiny a umožnit tak přístup k majetku vlastníkům půdy a těm uvědomnělým tím k realizaci vlastních opatření.

Radim Kotrba (Miskovice, 2020-01-27)

#150

Podepisuji, protože se s obsahem plně ztotožňuji a považuji formulaci dopisu za mimořádně racionální a srozumitelnou.

Anna Chromá (Praha 1, 2020-01-28)

#151

Podepisuji, protože je to důležité pro nás i budoucí generace.

Kristýna Machová (Praha, 2020-01-28)

#160

Podepisuji mj. proto, že na základě řady svých cest do tropických a subtropických oblastí v uplynulých téměř třiceti letech vidím, k jakým dramatickým změnám v oblasti životního prostředí, biodiverzity dochází na různých místech planety.

Marek Halbich (Květnice, 2020-02-01)

#164

Změna klimatu představuje pro civilizaci existenční riziko

Alexander Ač (Brno, 2020-02-03)

#182

Podepisuji, protože se ztotožňuji s názory a výzvami dr. K. Vlčka.

Josef Hejzlar (České Budějovice, 2020-02-05)

#184

Se zněním otevřeného dopisu se plně ztotožňuji. Nedílnou součástí vědecké práce je hledání informací, jejich kritické vyhodnocení a syntéza a následné šíření vědecky ověřených faktů. Toto je nezbytné provádět i na poli problematiky globální změny klimatu. Vědečtí pracovníci by tak měli představovat klíčový článek při předávání vědecky podložených faktů veřejnosti. Tímto způsobem je možné vnést téma globálních změn klimatu do širšího povědomí obyvatel (nejen) ČR a přenést tak spoluzodpovědnost za změnu klimatu též na politické představitele.

Kateřina Černá (Liberec, 2020-02-05)

#195

Už prosím neváhejte a jednejte, nemáme plán B! Neřízená změna klimatu jím rozhodně není.

Tomáš Daněk (Olomouc, 2020-02-17)

#200

Petice vystihuje závažnost situace a pozornost, která je tématu věnována společností není dostatečná.

Jan Kubečka (Č. Budějovice, 2020-03-12)