Nesouhlas s odvoláním ředitele Církevní konzervatoře v Opavě MgA. P. Rajnohy Ph.D.

Komentáře

#1

Pravidelně jsem se účastnila koncertů církevní konzervatoře, které se mi moc líbily. Nesouhlasím s odvoláním MgA Petra Rajnohy Ph.D., který školu vedl tak, aby zvyšoval nejen povědomí o ní ale také zajem o studium.

(Opava, 2018-06-14)

#6

Podepisuji, protože nesouhlasím se způsobem s jakým byl pan ředitel odvolán a s netransparentností celé vzniklé situace vůči studentům.

(Raduň, 2018-06-14)

#21

nesouhlasím s odvoláním ředitele

(Olomouc, 2018-06-15)

#40

Marek Tarkoš

(Bratislava, 2018-06-15)

#44

Pan Rajnoha je slušný a rovný chlap a a hlavně neskutečný profesionál. Kdo jiný než on by obstál v této funkci! S odvoláním zásadně nesouhlasím.

(Přerov XI, 2018-06-15)

#56

Nesouhlasím s odvoláním ředitele Církevní konzervatoře v Opavě – pana MgA. Petra Rajnohy Ph.D. Během osobního kontaktu jsem měla možnost vyrozumět, že jde o vysoce kvalifikovanou osobu, která svými činy přispívá ke kvalitnímu chodu instituce.

(Brno, 2018-06-15)

#66

Podepisuji, protože s odvoláním nesouhlasím a v případě zavedení nových podmínek na škole dále setrvávat nebudu.

(Opava, 2018-06-16)

#68

Podepisuji, protože zřizovatel odvolal ředitele zcela bezdůvodně. Podle mě se jedná o porušení zákona a zřizovatel musí uvést dle zákona důvod okamžité výpovědi ředitele. Protože, podle toho, co jsem slyšel, ho úplně vyhodili ze školy. Německý řád se zřejmě inspiroval Synodní radou a podobnou situací na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.

(Velký Újezd, 2018-06-16)

#82

nesouhlasím

(Opava, 2018-06-17)

#85

Petr Rajnoha byl skvělým ředitelem a je vynikajícím muzikantem. Díky jeho organizaci školy a založení a vedení orchestru konzervatoř rostla a získávala na prestiži, skutečně si myslím, že jeho odvolání je velmi nešťastné a nefér.

(Opava, 2018-06-17)

#86

Vnímal jsem, že vedení CKO pro město Opavu a studenty vytvořilo velmi kreativní místo. Zdá se mi, že odvolání přišlo v nevhodnou dobu a je neopodstatněné.

(Opava, 2018-06-17)

#87

Líbila se mi prezentace na veřejnosti a výsledky školy a oceňovala jsem založení a práci vzniklého komorního orchestru, který byl příležitostí k seberealizaci i pro mimoškolní členy. Naďa Hanousková

(Opava, 2018-06-17)

#89

Pan ředitel Mgr.Petr Rajnoha je v současné době člověkem,který by měl dále pokračovat v této práci a není určitě důvod pro odvolání.Jeho práce v duchovní,organizační a hudební oblasti byla velmi dobrá.

(Opava, 2018-06-17)

#91

Hana Kurková

(Opava, 2018-06-17)

#97

Anja Flaume

(Opava, 2018-06-17)

#103

Podepisuji , a podporuji p. MgA. P. Rajnohu ve funkci ředitele Církevní konzervatoře v Opavě. Nesouhlasím s jeho odvoláním...

(Velehrad, 2018-06-18)

#116

Tato situace je stresující nejen pro studenty, ale i pro pedagogy. Nedivila bych se, kdyby odešla řada pedagogů za psychicky a možná i platově lepšími podmínkami. Přeji jim to.

(Krnov, 2018-06-18)

#120

Nesouhlasím s jednáním Řadu německých rytířů a odvoláním pana ředitele Rajnohy.

(Opava , 2018-06-19)

#126

Nesouhlasím s odvoláním pana Rajnohy, neboť to byl, dle mého, člověk na správném místě – hudebník profesionál a diplomat zároveň! O školu měl skutečný zájem a bojoval za ni během těžkých časů. Za jeho působení škola též umělecky rostla a zvyšoval se zájem nových studentů! Jsem zklamaná z celé situace, z toho, jak se zachoval zřizovatel, Německý řád a jeho hlavní představitelé. Jestliže církev, jež by měla být mravním měřítkem společnosti, hledá pokoutné cesty, jak „obejít zákon“… kde mají potom lidé nevěřící hledat svůj mravní vzor? A co studenti, kterým je takové jednání představováno?

(Opava, 2018-06-20)

#130

„Člověk je tedy jen přetvářka, lež a licoměrnost, o sobě i vůči ostatním. Nechce, aby mu drzí říkali pravdu; dává si pozor, aby ji druhým neříkal sám; a všechny tyto sklony, tak nesmiřitelné se spravedlností a rozumem, mají svůj přirozený kořen v jeho srdci.“ Nenechejme to v rukou těmto lidem!

(Opava, 2018-06-21)