Petice proti obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

Komentáře

#3

je potřeba rozumět symbolům a tomu, co představují. No a když prosazují něco zlého, je nutno se ozvat.

Pavel Slepička (Olomouc, 2017-07-29)

#7

Souhlas s textem petice.Obnovení sloupu je nebezpečné pro ČR , protože je výrazem podpory marianského kultu.Tento je čítankovým příkladem modlářství v tom nejhorším slova smyslu.

Mojmír Logr (Lutín, 2017-07-29)

#8

Se stavbou nesouhlasím z důvodu duchovního, politického i kulturně-estetického (zastavět značnou část Staroměstského náměstí mi, vzhledem k jeho současným způsobům využívání, přijde zcela nevhodné).

Kamila Gawliková (Praha 13, 2017-07-29)

#12

Sloup, který je symbolem poroby českého národa a stojí vedle pietního místa popravy 27 českých pánů, je urážkou jejich památky, jejich dodnes žijících potomků i členů protestantských církví a svobodomyslných občanů ČR. Rozhodně není symbolem smíření a svobody, které si dnes vysoce ceníme.

František Pala (Brno, 2017-07-29)

#13

Jde o symbol naboženského útlaku a ošklivou modlu.

Martin Horak (Česká Lípa, 2017-07-29)

#14

Bůh zakázal stavět modly, sloupy a výsosti zbožťující člověka.( Ex 20:3,4 ) Jde o formu zločinu, který
rozděluje českou občanskou a křesťanskou společnost
demonstrativním připomenutím doby naší duchovní a národní poroby. Jde o perverzní akt, kdy na místě prolité krve českých mučeníků má být postaven viditelný symbol který nechal postavit iniciátor této hromadné vraždy bojovníků za naši suverenitu a svobodu duchovní. Iniciátorem znovupostavení tohoto mariánského sloupu je
Kanadská společnost slovenských imigrantů.( X) Jde tedy o vměšování cizího státu
Po výtvarné stránce nemůže jít o kopii, nebo restaurátorsky umělecky obnovené dílo, protože původní podoba se nezachovala. Jde tedy o pseudonapodobeninu,což by vážně snížílo historickou autentičnost Staroměstského náměstí. Je to důkaz, že o tomto obnovení sousočí rozhodují nekvalifikované osoby.ignorující názory uměleckých, památkářských odborníků a urbanologů.Na původním sousoší
byly čtyři postavy andělů vraždící čtyři představitele evangelických církví.Morální akcent této myšlenky nebudu komentovat. Nemá nic společného s výzvou Pána Ježíše o našem vztahu k nepřátelům a s křesťanstvím.
Žena oděná sluncem se dvanácti hvězdami je převzata ze Zjevení 12 kapitoly. Tato žena ve vidění Jana je symbolem Izraele a nemá nic společného s Marií z Nazaréta, matkou Pána Ježíše. Z toho hlediska jde o teologické vyprázdnění duchovní úlohy národa Izraelského a považuji to za obnovovaný projev antisemitismu.
Závěrem
upozorňuji, že v dějinách národů se
nesetkáváme se snahou obnovit viditelné symboly vlasního ponížení, porážky duchovní poroby. Obnovení tohoto symbolu by byl akt
kulturního masochismu a vážné ohrožení naší národní, kulturní a duchovní identity směrem k nastupující generaci.
Pozn:
(x ) Jeden z dopisů Kanadské společnosti Slováků pro obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském níměstí v Praze jsem měl v ruce a četl jsem ho.
(xx) Společnost Veritas má další historické argumenty.Zvláště upozorňuji na latinský nápis na sousoší, který je dohledatelný, a který vyjadřuje další dimenzi nadřazenosti
iniciátorů sousoší nad Českým národem. Pokud najdu ten dokument, pošlu.

Václav Lamr (Praha 5, 2017-07-29)

#19

Mariansky kult je destruktivni a urazi me, kdyby tam byl

Jana Alaridova (Brno, 2017-07-30)

#20

Podepisuji, protože kult tzv.„královny nebes“, proti němuž mluví sama Bible (Jeremjáš 7,18) je urážkou Boha a sama Ježíšova matka by se ohradila, kdyby věděla, že ji s ní ztotožňují. Je urážkou i památky 27 staroměstských mučedníů, všech exulantů pro víru i Jana Husa, který má pomník tamtéž, a celého českého národa, jejž může spasit jedině Pán Ježíš Kristus.

Ivana Kultová, PhDr. (Kunratice u Cvikova, 2017-07-30)

#24

Podepisuji, protože jsme přesvědčená, že na tak historicky významném místě by neměl stát objekt, na které nepanuje shoda, a to nejen mezi křesťany ČR ale ani mezi lidmi -vlastenci, kteří se hlásí k odkazu našich předků, jejichž krev byla prolita právě na tomto místě.

Iva Hlavsová (Šumperk, 2017-07-30)

#30

Podepisuji, protože náš národ se musí od svévolných rozhodnutí v historii patřičně distancovat.

David Kafka (Ústí nad Labem, Ústecký kraj, 2017-07-30)

#31

Historii nechat v minulosti!

Kamil Nešetřil (Praha, 2017-07-30)

#32

Souhlasím s fakty uvedenými v petici.

Jitka Logrová (Třebčín, 2017-07-30)

#40

Nesouhlasim s postavením Mariánskeho sloupu.

Iva Kostrbová (Praha, 2017-07-30)

#42

Jaroslav Gerža

jaroslav gerža (hošt´álková, 2017-07-30)

#48

Nesouhlasím s postavením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.
Na tomto místě byli popraveni přední čeští šlechticové a významní lidé a to pod dohledem katolických hodnostářů. Katolicismus v době pobitvě na Bílé hoře představoval útlak, porobu, nesvobodu a pronásledování pro mnohé ty,, kteří se vzpírali jeho násilným metodám..Nevidím důvod,proč by seměl stavěl Mariánský sloup jako symbol smíření.Kult Marie, proti kterému brojil další v té době temna zavražděný významný muž Jan Hus je důvodem rozepří mezi katolíky a protestanty dodnes. Smíření by mělo být naopak vyjádřeno neutrálním symbolem. Symbol Marie vyjadřuje opětovnout manipulaci katolických věřících.
Eva Kopřivová

Eva Kopřivová (Brno, 2017-07-30)

#50

Jsem přesvědčen o nevhodnosti toho, aby na Staroměstském náměstí stál sloup.

Miroslav Franěk (Ústí nad Labem, 2017-07-30)

#52

Podepisuji, protože to považuji za urážlivé a nebezpečné oslavovat dobu temna a útlak českého národa, který po Bílé hoře nastal. A protože vím, že symbolika má moc ovlivňovat atmosféru místa, kde se nachází. A tady se jedná o historické centrum našeho hlavního města.

Alena Nožková (Český Těšín, 2017-07-30)

#53

Nesouhlasím se znovupostavením Mariánského sloupu

Petr Zůna (Praha 5, 2017-07-30)

#58

Nesouhlasím s touto stavbou jenž symbolizuje náboženský útlak, kvůli kterému odešlo mnoho významných lidí, včetně Jana Amose Komenského.

Aleš Mrázek (Roudnice nad Labem, 2017-07-30)

#59

Jsem zcela proti postavení a obnově sloupu!!!

Josef Ptáček (Břežany I, 2017-07-30)

#60

Z historie vím, jakou neplechu tu Habsburkové napáchali. A nemám chuť si to nějakým mariánským sloupem připomínat.

Miluše Fialová (Praha 9, 2017-07-30)

#62

Souhlasím s textem petice.

Anna Morcinkova (Trinec, 2017-07-30)

#68

Nesouhlasím s jakýmkoliv překrucováním Božího slova a protestuji proti takovému velice veřejnému modlářství..

Miroslav Lorenc (České Budějovice, 2017-07-30)

#71

Podepisuji, protože jsem přesvědčen, že z historických i teologických důvodů je obnova Mariánského sloupu něčím zcela nevhodným, je to krok zpět, krok do temnoty a modlářství. Navíc je to výsměch obětem násilné rekatolizace počínaje popravou 27 českých pánů, tedy je to i symbol podkopání naší státnosti.

Michal Sygeryč (Pardubice, 2017-07-30)

#72

Podepisuji, protože by to byla urážka všech nábožensky tolerantních Čechů a odkazu J.A.Komenského, ke kterému se snad dneska ani katolická církev nechce stavět zády.

Radomíra Binarová (Opava, 2017-07-30)

#74

Podepisuji, protože absoluně nesouhlasím se znovupostavením tohoto sloupu, souhlasím s tím, že je to zbytečné a urážlivé pro následovníky Mistra Jana Husa, Jana Ámose Komenského a dalších předních českých představitelů, známých po celém světě v křesťanských kruzích.

Jarmila Kapsiová (Návsí, 2017-07-30)

#77

Na náměstí je málo místa.

František Konečný (Tábor, 2017-07-30)

#81

Jde mi vždy o český stát.

Petr Čech (Děčín, 2017-07-30)

#88

Je to ostudné.

Vladislav Donát st. (Kojčice 132, 2017-07-30)

#90

Souhlasim s textem petice.

Karel Kral (Praha, 2017-07-30)

#96

ZCELA SOUHLASÍM S TEXTEM PETICE

Jana SLÁMOVÁ (BRNO, 2017-07-30)

#98

Souhlasím, že více než o náboženský symbol se jedná o symbol útlaku.

Vratislav Kolinský (Praha, 2017-07-30)

#99

Dana Goldová

Dana Goldová (Praha , 2017-07-30)

#100

sloup je symbol útlaku protestantů

Marek Ondrášek (Brno, 2017-07-30)

#102

Mariansky sloup je symbolem utlaku naseho naroda. Jeho strzeni je naopak symbolem obnoveni nasi suverenity. Jeho vystavba tedy neni v zajmu statu a obcanu, pouze v zajmu uzke skupiny osob, ktere ho prosazuji kvuli svemu nabozenskemu presvedceni.

Pavel Eleder (Brno, 2017-07-30)

#110

Protože to uškodí našemu národu a Bohu je to ohavností.

Eva Benova (Šumperk, 2017-07-31)

#113

Čechovský

Zdeněk Čechovský (Praha, 2017-07-31)

#115

Uvedený sloup je ohavnost a potupa našeho národa. A jsem potomek Moravských bratří.

Miroslava Suchomelová (Brno, 2017-07-31)

#116

Jsem potomek Jáchyma Ondřeje Šlika z Holíče, hraběte z Pasounu. Tato ohavnost je urážkou našeho rodu!

Tomáš Vrbata (Železný Brod , 2017-07-31)

#126

Podepisuji tuto petici proti stavbě Mariánského sloupu z důvodu symboliky nesvobody, která byla v dané historické době a účelově sloužila vládnoucí vrstvě. V dnešní "demokratické" době je opětovná stavba tohoto monumentu výsměchem svobodě a dalším krokem k rozdělování našeho národa.

Petr Trutnovský (Červené Pečky, 2017-07-31)

#128

Podepisuji, protože jako protestantský křesťan nesouhlasím se vztyčením tohoto satanova obelisku. Je to oslava minulosti, praktik a nauk, se kterou by se katolíci měli sami rozejít!

Jaromír Jandl (Ostrava, 2017-07-31)

#130

Dle mého názoru se jedná o zavádějící černobílou (barokní) interpretaci české historie. Na takto exponovaném místě toto vnímám z hlediska urbanismu a architektury jako jakýsi "remake" jenž nemá sílu a opodstatnění. Dále původní sochařské dílo konceptuálně vycházelo z "mocenské dobové ideologie" a z dnešního pohledu není vhodné toto připomínat ba naopak....

Petr Sedlák (Brno, 2017-07-31)

#131

Jsem evangelický kněz - tedy z církve, proti níž se symbolika sloupu obrací, pročež sloup pociťuji jako symbol i proti mně osobně.

Tomáš Matouš Živný, sborový farář v Evangelické církvi augsburs (Plzeň, 2017-07-31)

#133

Marie, kterou má oslavovat Mariánský sloup, je jinou ženou než Marie, kterou známe z Bible. Je mi líto lidí, kteří usilují o jeho obnovení a to podstatné z motivů a důrazů evangelia jim uniká. Také mi chybí postoj představitelů katolické církve k této aktivitě.

Jiří Lukl, ThDr (Brno, 2017-07-31)

#140

nesouhlasím s postavením Mariánského sloupu, kéž naše země patří Hospodinu a jeho synu Ježíši Kristu

Danuše Hoferová (Stará Ves nad Ondřejnicí, 2017-07-31)

#144

Je to urážlivé rozhodnutí bez diskuze občanů

Sára Lepší (Jezná, 2017-07-31)

#148

Mám za to, že na toto místo tento symbol nepatří!

Martin PETR (Ústí nad Labem, 2017-07-31)

#151

Postavit Mariánský sloup ve 21.století v České republice hodnotím jako urážku demokratické kultury a naší protestantské minulosti.

Johana Merta (Brno, 2017-07-31)

#155

Plně souhlasím s textem petice!

Tomáš Salamon (Olomouc, 2017-07-31)

#159

Souhlasím se zněním této petice a také i proto, že nejen tento symbol jasně ukazuje rovněž na nadřazenost katolická instituce v čele antikristovským úřadem papeže, v němž se ke konci tohoto věku ukáže onen zhoubce, syn zatracení - antikrist s velkým A.

Zdeněk Bilka (Kraslice, 2017-07-31)

#160

Černy

Martin Černý (Lomnice nad Lužnicí , 2017-07-31)

#161

Podepisu ji , protože si myslím že takto malinké děti potřebují náruč matky a její péči, protože si utváří hodnoty a jistoty, které jim mohou dát jen jejich rodiče a zvlášt matky.Pracovala jsem jako učitelka Mateřské školky a brečící děti více najednou není nic příjemného. V náruči matky mají děti bezpečí, které jim nemůže dát žádná kvalifikovaná osoba. A též že spousty děti, neumí ani návyky co se týče osobní hygieny.Dokonce některé děti ještě nosí plínky. To je na rodičích, naučit děti osobní hygienu a osobní obslužnost.

Lenka Šturmová (Kutná Hora, 2017-07-31)

#162

jsem katolik

Antonin Foller (Nymburk, 2017-07-31)

#164

Souhlasím s peticí.

Marie Sponarová (Brno, 2017-07-31)

#165

Tento sloup je zbytečná provokace a určitě nepovede ke smíření, ale spíše ke zjitření vztahů.

Mgr. Ing. Miloš Kačírek, PhD. (Praha, 2017-07-31)

#173

Nesouhlasím s postavením Marianského sloupu na Staroměstském náměstí

Iva Sedlmayerová (Ústí nad Labem, 2017-07-31)

#175

Nesouhlasím se zlovolným jednáním pražského magistrátu se kterým nám vnucuje symboly habsburské monarchie: sloup poroby, pomníky Radeckého a Marie Terezie. Rozhodují ti, kteří nám říkají, že jsme na Bílé Hoře zvítězili. FUJ

eva novotná (praha, 2017-07-31)

#176

Podepisuji, protože se plně ztotožňuji s autorem petice v jeho názoru na tuto věc.

Petr Dolejš (Praha , 2017-07-31)

#179

Ladislav Mašek, pedagog - vychovatel

Obnovení Mariánského sloupu považuji za neúctu a silnou podporu katolicismu vůči protestanské víře. Symbolizuje prolitou krev českého národa a českých protestantů. Vítězství Habsburků bylo jedním z hlavních důvodů proč je dnešní Česká republika nejvíce ateistickou zemí na světě. Obnovením Mariánského sloupu poukazujete na protestanty jako na kacíře. Mistr Jan Hus byl též pro své nepřátelé kacířem, vzepřel se katolicismu a dnes je symbolem české země.

Ladislav Mašek, pedagog, člen Bratrské jednoty baptistů (Žatec, 2017-07-31)

#186

Doba temna byla hrozná. Jsem ochoten přijet do Prahy a vlastním tělem chránit ty statečnější, kdo mariánský sloup natřou na růžovo.

Petr Havlíček (Hořice v Podkrkonoší, 2017-07-31)

#187

Plně se ztotožňuji s textem petice a připojuji se k žádosti, aby nebyla povolena stavba Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Jde o velmi kontroversní dílo a jeho stavba v žádném případě nepomůže docílit jednoty mezi lidmi.

Jiří Šebek (Praha, 2017-07-31)

#189

Plně souhlasím se zněním petice, která vyjadřuje zcela můj historický a občanský názor k této diskutované záležitosti.

Antonín Fajkus JUDr. (Metyloviceč.243, 2017-07-31)

#191

Mi vadí vlažnost a lhostejnost věřících Křestanů ohledně dějin víry a pronásledování ze strany řřkc
a proto podepisují tuto petici

Alois Hruza (Žatec Radíčeves, 2017-07-31)

#196

nesouhlasím s obnovou

Karel Machulda (Příchovice, 2017-07-31)

#200

Se zbouráním sloupu nesouhlasím. Byla to historická a umělecká památka své doby. Nesouhlasím ani s důvody petice. Když už si ho ale Češi zbourali, tak ať to tak zůstane, protože jeho zbourání je rovněž doklad o své době.

Petr Mikota (Plzeň, 2017-07-31)

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...