rybnicek_meziricko

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

 

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice vyjadřujeme zásadní NESOUHLAS se zasypáním rybníčku na rozhraní pozemků 350/1, 351, 353, 354 v katastrálním území Meziříčko u Moravských Budějovic a navrácením vymezené lokality do původního stavu. Rybníček zapadá do ekosystému lokality bývalého Brázdova mlýna. Vznikl vyčištěním bažiny a odstraněním černé skládky, kterou zde obyvatelé Meziříčka včetně zastupitelů tiše tolerovali. Dnes se v něm prokazatelně vyskytují chránění živočichové a rostliny.

Absurdní rozhodnutí úředníků Odboru životního prostředí MÚ Moravské Budějovice vrátit území do původní podoby znamená vytvořit zpětně černou skládku a jde proti zdravému rozumu a normálnímu uvažování člověka na počátku 21. století. Dosud nebyla v kraji Vysočina v posledních letech odstraněna jediná vodní nádrž. Rybníček je zakreslen i v mapách a územním členění obce Meziříčko!

Jsme přesvědčeni o tom, že jde ze strany obce, která má v zastupitelstvu členy KSČ(M), o šikanu Miroslava Skalického, jenž je svým alternativním způsobem života lidem vzpomínajícím s láskou a nostalgií na dobu před 17. listopadem 1989 trnem v oku. Připomínáme, že Miroslav Skalický je držitelem Ceny příběhu bezpráví. Jednání zastupitelů obce Meziříčko a úředníků MÚ Moravské Budějovice píše dějiny dalšího bezpráví.

Žádáme o legalizaci rybníčku, tj. zpětné vydání stavebného povolení. Doba plyne, 24 let po nadvládě jedné strany nebudeme ohýbat hřbet a žádáme o to i úředníky, kteří v této kauze figurují.

 

Děkujeme.

 

Za petiční výbor:

Petr Tomíšek, Rejskova 2330/13, 120 00 Praha 2

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

Petr Tomíšek, Rejskova 2330/13, 120 00 Praha 2


Petr Tomíšek    Kontaktujte autora petice