Ruce pryč od České televize

My, níže podepsaní, podporujeme protestní podpisovou akci umělců Pět vět na obranu České televize: "Česká televize čelí v těchto dnech největšímu útoku na svoji nezávislost od dob takzvané televizní krize v roce 2000. Tento útok je veden ze strany konkrétních politiků a s nimi svázaných vlivových podnikatelských a mediálních skupin. Zřejmým cílem tohoto tlaku je zničit nezávislost tohoto nejsilnějšího veřejnoprávního media a dostat jej pod přímou kontrolu, ať už jsou veřejně prezentovány jakékoli zástupné důvody. Pilířem demokracie jsou nezávislá media, a proto je útok na Českou televizi zároveň útokem na demokracii v České republice. Vyzýváme všechny politiky a další veřejně činné osobnosti, aby se kategoricky postavili proti snahám likvidovat nezávislost České televize, tedy instituce, jež v naší zemi hraje zásadní roli nejen v oblasti zpravodajství, ale i kultury, či podpory filmové tvorby.", kterou přečetl režisér Jan Svěrák u příležitosti slavnostního předávání Českých lvů 10. března 2018. Iniciativa vyzývá politiky k zastání se České televize a jejímu zachování jako nezávislého média.


Roman Porteš    Kontaktujte autora petice