Petice proti zavedení rezidentního parkování v Brně

My, níže podepsaní obyvatelé Brna, nesouhlasíme se zavedením systému parkovacích zón, takzvaného rezidentního parkování.

 

Počet automobilů v ulicích za poslední roky narůstá. Schází čím dál více parkovacích stání. Parkovací zóny ale nejsou řešením. Zóny nevytvářejí nová místa, pouze přeznačují stávající a škatulkují řidiče na ty více a méně vyvolené. V konečném důsledku ale za parkování zaplatí všichni a zanikne možnost stát v některých méně exponovaných lokalitách bezúplatně.

 

Město potřebuje nová parkovací stání, parkovací domy v přetížených lokalitách a odstavná parkoviště typu P+R. Město a jeho občané nepotřebují administrativně a technicky složitý systém, který zvýší jejich finanční zátěž.

 

Rezidentní parkování omezí svobodnou volbu způsobu dopravy. Rezident z jedné zóny bude v jiné zóně návštěvníkem. Zaplatí tedy za jednu službu dvakrát. Omezení pohybu jednoznačně poškodí ekonomiku města i v něm sídlících podnikatelů.

 

Rezidentní parkování je také naprosto nepříznivé pro mimobrněnské studenty a občany dojíždějící do Brna za prací, protože neřeší odstavná a záchytná parkoviště. S těmi se počítá až po zavedení zón, postup by při tom měl být zcela opačný. Lidé bez místa trvalého pobytu budou muset platit každou hodinu parkování, nebo prostě do Brna nepřijedou. V univerzitním městě je řešení parkování studentů jejich vyháněním skutečně ostudné. Kromě občanů České republiky diskriminuje vazba rezidentního parkování na místo trvalého pobytu také zahraniční občany pracující nebo studující v Brně. Systém nezohledňuje faktickou rezidenturu, pouze formální údaj o místě trvalého pobytu, který se často od skutečného bydliště liší.

 

Občané Prahy po letech zkušeností s obdobným systémem volají po revizi a zrušení. Neopakujme stejné chyby. Brno potřebuje sofistikovanou vizi rozvoje dopravy v klidu, ne zónové zpoplatňování řidičů administrativně složitým systémem.

 

Vážení brněnští zastupitelé, nepodporujte zavedení systému rezidentního parkování. Hledejte pro město a jeho občany takové řešení, které bude v zájmu rozvoje, nikoliv stagnace. Hledejte takové řešení, které nebude restriktivní, ale konstruktivní.

 

(Papírová verze petice je k dispozici k podepsání na https://www.brno-autem.cz/petice-proti-rezidentnimu-parkovani/.)


Brno autem, z.s.    Kontaktujte autora petice