Rozšíření pravidel pro zahájení školy o výuku v přírodě

Prosba za rozšíření podmínek výuky na Základních školách  

Vážený pane ministře,  

uvědomujeme si, kolik úsilí je třeba vyvinout a předejít nákaze školního personálu a žáků. Sledujeme, jak se podmínky pro uvolňování postupně vyvíjejí, a děkujeme za zaslanou metodiku ke znovuotevření základních škol. Zároveň bychom ale velmi rádi poprosili o přehodnocení stanoviska uvedeného v metodice, totiž že výuka by měla probíhat pouze v prostorách školy nebo školních venkovních prostorách. Chápeme toto opatření pro velké školy o stovkách žáků a standardní výuce. Zároveň bychom ale chtěli upozornit na menší venkovské školy, soukromé školy s menším množstvím žáků a odlišným přístupem k výuce. Jeví se jako silně omezující v některých školách takovou podmínku dodržovat. Pro umožnění venkovní výuky za určitých podmínek mluví hned několik argumentů:  

1) Opatření by mělo nastat v květnu a červnu, zdaleka nejteplejších měsících ve školním roce. V té době se zejména menší školy snaží být s žáky co nejvíce na čerstvém vzduchu (třeba v lese) kvůli stoupajícím teplotám. Většina škol není vybavena klimatizací.  

2) Pobyt v uzavřeném prostoru je pro šíření kapénkových infekcí daleko příhodnější než pobyt na čerstvém vzduchu. Šíření viru je tak v uzavřených prostorách mnohem pravděpodobnější, zejména jeho dlouhodobé přežívání v prostoru, a určitě jsou si všichni vědomi, že celodenní nošení roušky zdraví také neprospívá, spíše naopak.  

3) Pro jiné akce na čerstvém vzduchu se podmínky rozvolňují, v tomto světle je podmínka uzavření dětí ve třídách protichůdná.  

 

Už nyní se na nás obracejí někteří rodiče s argumentem, že počítali s možností přesunout výuku co nejvíce na čerstvý vzduch do terénu (lesy, louky v okolí školy). Pokud ale budeme mít děti po celou dobu výuky zavřené ve třídě a budeme je muset nutit disciplinovaně sedět 2 m od sebe (zvláště u menších žáčků), tak raději hledají cestu, jak děti do školy neposlat. Nedává jim to smysl a bojí se dopadů jak zdravotních, tak psychických. Prosíme tedy o doplnění možnosti výuky v přírodě na velkých otevřených prostranstvích, na loukách, v lesích. Je to ta nejpřirozenější věc a školy, které to umí zařídit, by neměly být zbytečně na svých možnostech limitovány.    

Předem děkujeme, pokud se budete naší výzvou zabývat a podmínky o tuto možnost doplníte.

 

Lenka Kotková

ředitelka ústavu Naše základní škola, z.ú. (Liteň)

jednatelka - Základní škola Radostná, s.r.o. (Zdice)


Lenka Kotková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Lenka Kotková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...