Rozšíření pravidel pro zahájení školy o výuku v přírodě

Prosba za rozšíření podmínek výuky na Základních školách  

Vážený pane ministře,  

uvědomujeme si, kolik úsilí je třeba vyvinout a předejít nákaze školního personálu a žáků. Sledujeme, jak se podmínky pro uvolňování postupně vyvíjejí, a děkujeme za zaslanou metodiku ke znovuotevření základních škol. Zároveň bychom ale velmi rádi poprosili o přehodnocení stanoviska uvedeného v metodice, totiž že výuka by měla probíhat pouze v prostorách školy nebo školních venkovních prostorách. Chápeme toto opatření pro velké školy o stovkách žáků a standardní výuce. Zároveň bychom ale chtěli upozornit na menší venkovské školy, soukromé školy s menším množstvím žáků a odlišným přístupem k výuce. Jeví se jako silně omezující v některých školách takovou podmínku dodržovat. Pro umožnění venkovní výuky za určitých podmínek mluví hned několik argumentů:  

1) Opatření by mělo nastat v květnu a červnu, zdaleka nejteplejších měsících ve školním roce. V té době se zejména menší školy snaží být s žáky co nejvíce na čerstvém vzduchu (třeba v lese) kvůli stoupajícím teplotám. Většina škol není vybavena klimatizací.  

2) Pobyt v uzavřeném prostoru je pro šíření kapénkových infekcí daleko příhodnější než pobyt na čerstvém vzduchu. Šíření viru je tak v uzavřených prostorách mnohem pravděpodobnější, zejména jeho dlouhodobé přežívání v prostoru, a určitě jsou si všichni vědomi, že celodenní nošení roušky zdraví také neprospívá, spíše naopak.  

3) Pro jiné akce na čerstvém vzduchu se podmínky rozvolňují, v tomto světle je podmínka uzavření dětí ve třídách protichůdná.  

 

Už nyní se na nás obracejí někteří rodiče s argumentem, že počítali s možností přesunout výuku co nejvíce na čerstvý vzduch do terénu (lesy, louky v okolí školy). Pokud ale budeme mít děti po celou dobu výuky zavřené ve třídě a budeme je muset nutit disciplinovaně sedět 2 m od sebe (zvláště u menších žáčků), tak raději hledají cestu, jak děti do školy neposlat. Nedává jim to smysl a bojí se dopadů jak zdravotních, tak psychických. Prosíme tedy o doplnění možnosti výuky v přírodě na velkých otevřených prostranstvích, na loukách, v lesích. Je to ta nejpřirozenější věc a školy, které to umí zařídit, by neměly být zbytečně na svých možnostech limitovány.    

Předem děkujeme, pokud se budete naší výzvou zabývat a podmínky o tuto možnost doplníte.

 

Lenka Kotková

ředitelka ústavu Naše základní škola, z.ú. (Liteň)

jednatelka - Základní škola Radostná, s.r.o. (Zdice)


Lenka Kotková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Lenka Kotková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

kysytään!-- Large modal -->