Roušky ze školních lavic

My rodiče žáků vyjadřujeme svůj nesouhlas s nošením roušek dětí a studentů při vyučování. 

Podpisem této petice stvrzujeme, že dítě (děti) poučíme o hygieně mytí rukou před vyučováním a v přestávkách a nemocné dítě (děti) s teplotou a respiračním onemocněním necháme doma. 

Žádáme okamžitou změnu nařízení vlády ohledně nošení roušek a ochranných prostředků dýchacích cest ve školách. 

Pokud budou naše děti nosit roušky, ať je tomu tak pouze o přestávkách a při přesunech do jiných učeben. 

Předem děkujeme za okamžité projednání. 

Marcela Vrátilová 

Kostelní vrch 88 

463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

 


Marcela Vrátilová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Marcela Vrátilová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...