Ropné embargo pro Ukrajinu: podpora české delegaci, poslancům

CZ - Česká verze - poděkování a podpora

Děkujeme českému premiérovi, ministrovi zahraničí, podporujícím poslancům Evropského parlamentu a celé české delegaci na summitu EU v Bruselu, že podporují tvrdší sankce vůči bestiálnímu režimu Vladimíra Putina. Snad jenom dočasný ekonomický kolaps Ruska odstaví V.Putina a zastaví válku. Tím zachráníme tisíce lidí.

Děkujeme Vám a předáváme naše podpisy na podporu Vašeho snažení na summitu Evropské rady. Náš záměr je jasný, chceme se uskromnit, začít okamžitě a výrazně snižovat dodávky ruské ropy. Musíme ji nahradit - v zájmu bezpečí Ukrajiny i v zájmu bezpečí Evropy. Když jsou vyhlazována města, už není kam ustupovat.

EN - English version - thanks and support also to all other supportive politicians

Big thanks to all members of European parliament and other politicians - during EU Summit in Brussels for supporting tougher sanctions against Vladimir Putin's bestial regime. Perhaps only a temporary economic collapse of Russia will shut down Putin and stop the war. This will save thousands of people.

We thank you and present our signatures in support of your efforts at the European Council summit. Our intention is clear: we want to retrench, to start immediately and significantly reducing the supply of Russian oil. We must replace it - for the sake of Ukraine's security and for the security of Europe. When cities are being wiped out, there is nowhere to retreat to.

venecekEU_rada41.png

 


Michal Majzner    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Michal Majzner svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...