Rodiče podporují učitelskou stávku

Jako rodiče či příbuzní a blízcí dětí navštěvujících mateřské, základní a střední školy chceme vyjádřit podporu školám a všem vyučujícím, kteří se připojili ke stávce. Oceňujeme práci, kterou vyučující pro naše děti dělají, vážíme si všech ředitelek a ředitelů, kteří dokáží zajistit financování škol tak, aby výuka byla kvalitní a k dětem vstřícná.

Na kvalitu výuky má velký vliv počet žáků ve třídě. Přeplněné třídy neumožňují individuální práci s dětmi, množí se v nich jevy jako šikana, jsou velkou překážkou inkluze. Práce s velkým kolektivem je obtížná, a vyučující jsou tak častěji ohroženi vyhořením. Ke kvalitě výuky naopak přispívá  možnost využít půlené hodiny, kdy se sníží počet žáků ve třídě, a práce s nimi tak může být intenzivnější.

To platí také o využívání asistentů pedagoga, které umožňuje zajistit hladké fungování třídy plné dětí s nejrůznějšími potřebami. To vše je plánovanými škrty ohroženo.

Kvalita výuky však není jediné důležité kritérium. V poslední době došlo k nárůstu závažných psychických problémů a poruch dětí i dospívajících, alarmující je, že vzrostla jejich sebevražednost. Právě školy jsou místem, které může být našim dětem oporou, kde si mohou trénovat sociální dovednosti a rozvíjet dobré vztahy. Školy, mají-li k tomu podmínky, mohou přispět k prevenci či rozpoznání problémů v oblasti duševního zdraví. Ne však v případě, že jsou třídy přeplněné a učitelé vyhořelí.

Vadí nám i snížení financí na nepedagogické pracovníky, neboť i ti a jejich důstojné pracovní podmínky přispívají k dobré atmosféře ve škole a k zdravému klimatu.

Po tom, co naše školy zvládly období covidových karantén, po tom, co se snaží vyrovnat s nárůstem žáků s odlišným mateřským jazykem v důsledku válečného konfliktu v regionu, si myslíme, že je naprosto nepřijatelné, aby byly podmínky, ve kterých fungují, dále zhoršeny snižováním financí.

Žádáme vládu, pokud nemůže snahy škol o rozvoj kvality péče a vzdělávání našich dětí podpořit, aby alespoň nezhoršovala současný stav. Připojujeme se k požadavkům školských odborů, které na 27. 11. svolávají výstražnou stávku škol. 


Lucie Jarkovská    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Lucie Jarkovská svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...