Retardéry v Krči - návrh na zřízení dopravního zařízení

 Vzhledem k četným nehodám, ohrožování a omezování chodců na přechodech v ulicích Hurbanova, Sládkovičova a V Štíhlách, žádáme odbor dopravy a pozemních komunikací pro městku část Prahy 4 o umístění retardérů na všech přechodech v těchto ulicích.

 Dle zásad o umísťování dopravního zařízení na pozemních komunikacích (dále v plném znění) "Zpomalovací prahy se umisťují tam, kde je nutné zdůraznit nízkou hranici nejvyšší dovolené rychlosti - tj. u škol a na dalších místech s větším výskytem dětí, na vjezdech do obytných a pěších zón, v odůvodněných případech před přechody pro chodce, před křižovatkami na vedlejší komunikaci, před místy častého výskytu dopravních nehod s chodci atd." a podle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů a dopravního značení dle TP 65, TP 133, příp. TP 169. má celá tato oblast pádný duvod tato bezpečnostní opatření nárokovat. 

My, níže podepsaní, děkujeme za kladné vyřízení.

 

 


Pavel Němec a obyvatelé    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Pavel Němec a obyvatelé svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...