Retardéry směrem na Hvížďalku - návrh na zřízení dopravního zařízení

Vzhledem k častému porušování maximální povolené rychlosti 20 km/h v nepřehledné části ulice Zámecká směrem na Hvížďalku při výjezdu ze Spáleného Poříčí, žádáme městský úřad ve Spáleném Poříčí o umístění retardérů (zpomalovací práh nebo polštáře).

Se zvýšeným zájmem o rybník Hvížďalka v posledních letech došlo k nárůstu dopravy na příjezdové cestě ze Spáleného Poříčí. Několikanásobně se zvýšily počty cyklistů a chodců (turistů, pejskařů, dětí) na této trase. Automobilová doprava se zvýšila taktéž, načež město zareagovalo instalací značek s omezením maximální povolené rychlosti na 20 km/h v nepřehledném úseku pří výjezdu ze Spáleného Poříčí. Tyto značky však neplní svůj účel a řidiči často překračují rychlost několikanásobně, a to v obou směrech. Vše vyvrcholilo v neděli večer 9.6. 2024, kdy řidič nezvládl řízení a přerazil sloup elektrického vedení, který stojí ve zmíněném nepřehledném úseku s omezením rychlosti.

My, níže podepsaní, děkujeme za kladné vyřízení.


Karel Kalista    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Karel Kalista bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši adresu nezveřejníme na internetu.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Zplnomocňuji Karel Kalista, aby předal/a informace, které uvedu v tomto formuláři, následujícím stranám:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...