Rekonstrukce mateřské školy Čechovice

Vážení,

my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byla zahájena kompletní rekonstrukce budov mateřské školy Čechovice, ul. 5.května 7, Prostějov. Nezrekonstruované budovy MŠ Čechovice jsou ve špatném stavu, jelikož jsou postaveny z panelů pro sanitární buňky, jejichž vnitřní obklady mohou obsahovat nebezpečný azbest. V nevyhovujícím stavu je vnitřní i venkovní vybavení např. interiérové dveře, vchodové dveře do budov jednotlivých tříd, či okna ve třídách. Tyto nedostatky a stěny z panelů musí zákonitě znamenat velké tepelné ztráty. Dále během posledních 3 měsíců byly již 3 havárie vodovodního potrubí, to naznačuje, že celá vodovodní síť musí být už ve velmi špatném stavu. Jak na tom je elektrická sít si nechceme domýšlet. Budovy MŠ Čechovice jsou prostě na konci svojí životnosti, a proto požadujeme pro naše děti i budoucí děti KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI.

Petiční výbor zastupuje: Ing. Pavla Pekařová, 08.09.1987, Domamyslická 426, 79601 Prostějov

 


Ing. Pavla Pekařová    Kontaktujte autora petice