Petice za rekonstrukci Jičínské ulice v Praze 3 z důvodů překračování hlukových limitů ve variantě, která zachová současný počet parkovacích míst.

Soupis adresátů:
1)  Magistrát hl.m. Prahy
2)  Technická správa komunikací hl.m. Prahy
3)  Hygienická stanice hl.m. Prahy
4)  Dopravní podnik hl.m. Prahy
5)  Městská část Praha 3
6)  Dopravní komise MČ Praha 3
7)  SUDOP PRAHA a.s.  

---

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme o rekonstrukci Jičínské ulice v Praze 3 v úseku Olšanského náměstí – Lucemburská z důvodu dlouhodobého překračování limitů hluku při splnění všech následujících podmínek.

Požadujeme:

1) Rekonstrukci tramvajové trati ( za ideální variantu považujeme odhlučnění a montáže pryžových bokovnic kolejnic a antivibračních pásů, které významně přispějí ke snížení hlučnosti provozu na trati ).

2) Rekonstrukci vozovky, kde novým povrchem bude tzv. tichý asfalt. Obnovu chodníků.

3) Zachování skladby prostorového uspořádaní, včetně možnosti parkování na obou stranách Jičínské ulice.
Zrušení čtyřiceti parkovacích míst pro rezidenty u domů v Jičínské ulici je neakceptovatelné.

4) Realizaci provést nejpozději v roce 2022.


Kompletní informace, fotodokuntace a podkladové studie jsou k nahlédnutí zde: https://www.jedemeautem.cz/akce/jicinska


Ing. Mojmír Mikuláš, předseda spolku JEDEME AUTEM z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Mojmír Mikuláš, předseda spolku JEDEME AUTEM z.s. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...