Rehabilitace tělovýchovy ve školství

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem v souvislosti s neutěšenou situací vzniklou následky probíhající pandemie a s návrhem na zahájení debaty ohledně změn v oblasti výuky tělesné výchovy a jejího hodnocení.

K tomuto otevřenému dopisu nás vede rozsah aktuálních negativních vlivů na zdravý rozvoj dětí a mládeže, který nejen my, ale i další naši kolegové pozorují při výkonu naší profese.  V rámci dlouhodobé karantény a omezení pohybu a sportu jsme se dostali na okraj fyzické a psychické propasti, kterou jsou bohužel nejvíce zasaženy a její důsledky si odnesou naše děti.

Proto apelujeme na zdravý rozum a vyzýváme k okamžité nápravě této více jak roční persekuci zdravého a přirozeného sportovního pohybu.

Máme tu zcela jasný, závažný a nepopíratelný problém, kterým je nucený mnohahodinový, a obvykle zcela špatný, sed. Pasivní stereotyp při on-line výuce a zároveň naprosto nemorální a gigantické omezení pohybové aktivity dětí a mládeže, velice brzy ukáže své následky.

Toto potlačení zdravého a přirozeného sportovního pohybu může mít za následek vysoké negativní zdravotní, pohybové a psychosociální následky, které mohou zlikvidovat nejednu generaci a zatížit celý zdravotní a ekonomický systém. Pokud je dítě nuceno několik hodin sedět na židli a hledět na monitor, má to negativní následky jak z hlediska svalového tonu, tak správné nastavení postury páteře, homeostázy a nakonec psychosociální interakce.

Existuje zde, na první pohled, jednoduché řešení tohoto závažného problému a to je vrácení přirozeného a sportovního pohybu dětem a mládeži zpět do života.  Aby toto bylo možné, je zcela nezbytné zpřístupnit pohyb a sport všem bez rozdílu ekonomické situace nebo místa bydliště. Bohužel naprosto zdecimovaný soukromý sportovní sektor nedokáže tuto možnost splnit a jediné řešení je přímé zapojení státu na pohybové a sportovní edukaci dětí, mládeže a rodin.

Proto vyzýváme ke změně pohledu na výuku tělovýchovy ve školách a její přepracování, jelikož učení motorického pohybu patří mezi základní a soustavnou celoživotní edukaci. Jen při jejich správných základech se v dospělosti můžeme vyvarovat zdravotním problémům, nadále pěstovat a rozvíjet lásku ke sportu a ulevit zdravotnímu systému.

 

V základních bodech navrhujeme:

Přidání dalších hodin tělesné výchovy do studijních osnov

  • Současná hodinová dotace je nedostačující a měla by být alespoň zdvojnásobena. Zcela ideální by byla jedna hodina tělesné výchovy každý den, která by sloužila jako minimální kompenzace několika hodinového sedu. Nicméně, jakékoliv navýšení počtu hodin v týdnu bude přínosem.

Změna hodnocení tělesné výchovy

  • Systém hodnocení, který používáme dnes (známkování), je zcela nevhodný. Tento systém je pro mnohé děti stresující a výsledkem je často odpor k pohybu a snaha se hodinám tělesné výchovy vyhnout. V první řadě nám jde o co největší množství pohybujících/sportujících dětí, nikoliv o maximální výkony nebo dokonalé provedení. Žádné dítě nesmí mít z pohybu/sportu strach.

Pro naše tělo je zcela nezbytný přirozený a sportovní pohyb. Jedna až dvě hodiny tělesné výchovy nemohou soupeřit s několikahodinovým sedem, ať doma před monitorem nebo ve školních lavicích.

Pohybová a sportovní činnost dětí v rámci tělovýchovy není jen cesta ke zvyšování výkonnosti, je to především dlouhodobá a často velmi složitá výchovná činnost. Sport nás učí respektovat a dodržovat základní pravidla, která nazýváme „fair play“. Tato pravidla utváří mravní kodex výchovy nejen ve sportu, ale i v celém životě.

 

Na závěr citujeme oblíbený citát od neznámého autora:

"Když nebudeme pečovat o své tělo, kde budeme potom žít?"

 

Vážený pane ministře, žádáme Vás proto, aby v rámci příslušných odborných kruhů byla zahájena debata na výše uvedené téma, a aby skutečně příslušné orgány ministerstva k této výzvě reagovaly následnou změnou v oblasti výuky tělesné výchovy. Z našeho dlouhodobého průzkumu vyplynulo, že náš názor není ojedinělý a má podporu nejen v odborné veřejnosti. Z tohoto důvodu jsme otevřený dopis uveřejnili na našich internetových stránkách www.windofchange.cz , kde se k němu připojují další osoby pohybující se nejen v oblasti sportu a tělovýchovy.  

 

Děkujeme Vám za Vaši snahu v této věci a jsme s pozdravem,

 


Milan Jarůšek a Radek Hodač    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Milan Jarůšek a Radek Hodač svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )