Rehabilitace tělovýchovy ve školství

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem v souvislosti s neutěšenou situací vzniklou následky probíhající pandemie a s návrhem na zahájení debaty ohledně změn v oblasti výuky tělesné výchovy a jejího hodnocení.

K tomuto otevřenému dopisu nás vede rozsah aktuálních negativních vlivů na zdravý rozvoj dětí a mládeže, který nejen my, ale i další naši kolegové pozorují při výkonu naší profese.  V rámci dlouhodobé karantény a omezení pohybu a sportu jsme se dostali na okraj fyzické a psychické propasti, kterou jsou bohužel nejvíce zasaženy a její důsledky si odnesou naše děti.

Proto apelujeme na zdravý rozum a vyzýváme k okamžité nápravě této více jak roční persekuci zdravého a přirozeného sportovního pohybu.

Máme tu zcela jasný, závažný a nepopíratelný problém, kterým je nucený mnohahodinový, a obvykle zcela špatný, sed. Pasivní stereotyp při on-line výuce a zároveň naprosto nemorální a gigantické omezení pohybové aktivity dětí a mládeže, velice brzy ukáže své následky.

Toto potlačení zdravého a přirozeného sportovního pohybu může mít za následek vysoké negativní zdravotní, pohybové a psychosociální následky, které mohou zlikvidovat nejednu generaci a zatížit celý zdravotní a ekonomický systém. Pokud je dítě nuceno několik hodin sedět na židli a hledět na monitor, má to negativní následky jak z hlediska svalového tonu, tak správné nastavení postury páteře, homeostázy a nakonec psychosociální interakce.

Existuje zde, na první pohled, jednoduché řešení tohoto závažného problému a to je vrácení přirozeného a sportovního pohybu dětem a mládeži zpět do života.  Aby toto bylo možné, je zcela nezbytné zpřístupnit pohyb a sport všem bez rozdílu ekonomické situace nebo místa bydliště. Bohužel naprosto zdecimovaný soukromý sportovní sektor nedokáže tuto možnost splnit a jediné řešení je přímé zapojení státu na pohybové a sportovní edukaci dětí, mládeže a rodin.

Proto vyzýváme ke změně pohledu na výuku tělovýchovy ve školách a její přepracování, jelikož učení motorického pohybu patří mezi základní a soustavnou celoživotní edukaci. Jen při jejich správných základech se v dospělosti můžeme vyvarovat zdravotním problémům, nadále pěstovat a rozvíjet lásku ke sportu a ulevit zdravotnímu systému.

 

V základních bodech navrhujeme:

Přidání dalších hodin tělesné výchovy do studijních osnov

  • Současná hodinová dotace je nedostačující a měla by být alespoň zdvojnásobena. Zcela ideální by byla jedna hodina tělesné výchovy každý den, která by sloužila jako minimální kompenzace několika hodinového sedu. Nicméně, jakékoliv navýšení počtu hodin v týdnu bude přínosem.

Změna hodnocení tělesné výchovy

  • Systém hodnocení, který používáme dnes (známkování), je zcela nevhodný. Tento systém je pro mnohé děti stresující a výsledkem je často odpor k pohybu a snaha se hodinám tělesné výchovy vyhnout. V první řadě nám jde o co největší množství pohybujících/sportujících dětí, nikoliv o maximální výkony nebo dokonalé provedení. Žádné dítě nesmí mít z pohybu/sportu strach.

Pro naše tělo je zcela nezbytný přirozený a sportovní pohyb. Jedna až dvě hodiny tělesné výchovy nemohou soupeřit s několikahodinovým sedem, ať doma před monitorem nebo ve školních lavicích.

Pohybová a sportovní činnost dětí v rámci tělovýchovy není jen cesta ke zvyšování výkonnosti, je to především dlouhodobá a často velmi složitá výchovná činnost. Sport nás učí respektovat a dodržovat základní pravidla, která nazýváme „fair play“. Tato pravidla utváří mravní kodex výchovy nejen ve sportu, ale i v celém životě.

 

Na závěr citujeme oblíbený citát od neznámého autora:

"Když nebudeme pečovat o své tělo, kde budeme potom žít?"

 

Vážený pane ministře, žádáme Vás proto, aby v rámci příslušných odborných kruhů byla zahájena debata na výše uvedené téma, a aby skutečně příslušné orgány ministerstva k této výzvě reagovaly následnou změnou v oblasti výuky tělesné výchovy. Z našeho dlouhodobého průzkumu vyplynulo, že náš názor není ojedinělý a má podporu nejen v odborné veřejnosti. Z tohoto důvodu jsme otevřený dopis uveřejnili na našich internetových stránkách www.windofchange.cz , kde se k němu připojují další osoby pohybující se nejen v oblasti sportu a tělovýchovy.  

 

Děkujeme Vám za Vaši snahu v této věci a jsme s pozdravem,

 


Milan Jarůšek a Radek Hodač    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Milan Jarůšek a Radek Hodač bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...