Referendum o dalším členství v EU

My, níže podepsaní, žádáme po 20 letech našeho členství v EU referendum o případném vystoupení/setrvání v EU. 

EU se od r. 2004 výrazně změnila, a to směrem, který není příliš pozitivní a pro naší zemi výhodný. Je proto třeba, abychom otázku členství/nečlenství ČR v EU znovu otevřeli. 

Pokud by ČR vystoupila z EU, mohla by se stát členem ESVO (Evropského společenství volného obchodu) jako je například Švýcarsko, Norsko či Island. Členství v Schengenském prostoru by mohlo být zachováno. Je potřeba jít racionálním směrem! 


Jana Kohoutová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jana Kohoutová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...