Odvolejte členy Rady ČT a respektujte právní řád!

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

připojujeme se k dopisu osobností veřejného života a obracíme se na Vás se žádostí o důsledné respektování právního řádu a odvolání těch členů Rady ČT, kteří nedávným sesazením Dozorčí komise porušili zákon. Považujeme v tomto směru za velmi vážné právnické analýzy legislativních odborů obou komor Parlamentu České republiky.

V § 6 (2) Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá …b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady.

Jsme přesvědčeni, že radní porušením zákona závažným způsobem narušili důstojnost funkce člena Rady a současně zpochybnili její nezávislost.

Jedná se o tyto členy Rady ČT:

Hana Lipovská, Pavel Matocha, Daniel Váňa, Jiří Kratochvíl, Jiří Šlégr, Vladimír Karmazín, Jaroslav Maxmilián Kašparů, Roman Bradáč, Lubomír Veselý a Pavel Kysilka.

Nevěříme v to, že tato Rada České televize je nástrojem, kterým může veřejnost uplatňovat zákonem deklarované právo na kontrolu činnosti České televize. Existuje totiž přímá úměra mezi současným jednáním radních a důvody, které byly uvedeny k jejich zvolení.  V březnu tohoto roku obdrželo pětačtyřicet poslanců  hnutí ANO a další poslanci napříč sněmovnou mail od předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO). Obsah mailu vypracoval ve spolupráci s  Michalem Waltrem Kraftem, tehdy asistentem  poslance za ČSSD, dnes SPD, Jaroslava Foldyny. Kraft byl letos odsouzen za šíření nenávisti odsouzen k pokutě 30 000 korun a dvouletému podmínečnému trestu. Poslanec Berkovec s Kraftem rozpracovali mnohé kandidáty do Rady ČT metodou kompromitujících materiálů a doporučili volbu „nomenklaturních“ členů Rady ČT podle vztahu k hnutí ANO a k premiéru Babišovi. Podle tohoto bezprecedentního dehonestujícího materiálu byla Rada ČT dovolena. Jsou to zákonodárci, kteří způsobili svým zadáním a úkolováním nezákonné kroky Rady ČT.  A právě politici se náhle nesmí stavět alibisticky nestrannými. V Radě jsou to jejich lidé!

Považujeme také za šokující, že iniciátorka porušení zákona v podobě odvolání Dozorčí komise, paní Hana Lipovská, může bez sebemenší reakce zákonodárců působit v Radě ČT, i když je ve střetu zájmů. Zákon o ČT v § 5 vymezuje střet zájmů členů Rady České televize. „Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů; dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě.“, uvádí Zákon č. 483/1991 v § 5, odst. 2.

Ing. Hana Lipovská, Ph.D. zákon porušuje. Je členkou správní rady Institutu svobody a demokracie, z.ú. „Člen Rady nesmí vystupovat nebo působit ve prospěch jiných skupinových zájmů“. Hana Lipovská veřejně vystupuje ve prospěch Institutu svobody a demokracie, kde pracuje. Jménem institutu spolupodepsala (spolu se zakladatelkou a prezidentkou ISD Janou Bobošíkovou) dopis Radě Evropy. Dále je členkou spolku Lidice Memory. Přesto se protizákonně pokoušela několikrát v Radě ČT zasahovat do práce novinářů v pořadu Reportéři ČT s názvem Historie na přání, zabývajícím se neznámou stránkou historie Lidic.

Společenská atmosféra je, kvůli selhávání  Rady ČT, rozbouřená a napjatá. Arogantní přehlížení porušování zákona a diletantského působení radních částí volebního výboru sněmovny je zárodkem společenských problémů. Tito politici za to nesou plnou odpovědnost. Budeme bedlivě sledovat jednání jednoho každého zákonodárce a na jeho nerespektování zákonů upozorňovat voliče. Současně jsme připraveni využít všech občanských práv a bránit televizi veřejné služby.  

 

Občané, koncesionáři.

 

 


iniciativa Stojím za ČT, spolek Společně Brno, Břetislav Rychlík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že iniciativa Stojím za ČT, spolek Společně Brno, Břetislav Rychlík bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...