Psací (vázané) písmo na 3.ZŠ Slaný

Jako rodič žáka navštěvujícího nebo žáka, který ve školním roce 2020/2021 začne navštěvovat 3.ZŠ Rabasova ve Slaném tímto žádám vedení školy o obnovení plnohodnotné výuky psacího (vázaného) písma.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vážný zásah do vzdělání mého dítěte a samo ministersvo školství Comenia Script doporučuje jako alternativní metodu výuky po dohodě s rodiči (Comenia Script se dle dostupných údajů z ministerstva školství vyučuje pouze na 4% škol v ČR a zájem o něj nijak zásadně neroste - spíše klesá), jsem přesvědčen/a, že moje dítě je tímto znevýhodněno jak společensky, tak při přestupu na jinou školu či vyšší stupeň vzdělání.

Jsem přesvědčen/a, že výuka psacího (vázaného) písma, která se v naší zemi primárně vyučuje a používá, má pro mé dítě smysl. Jsem také přesvědčen/a, že o výuce písma mého dítěte bych měl/a rozhodovat především já jako rodič. Měl/a bych být školou dotázán/a, jakou výuku písma pro své dítě požaduji, a dle toho by děti měly být rozděleny do tříd.

 S písmem Comenia Script souhlasím pouze jako s alternativní metodou pro obohacení výuky a svým podpisem žádám, aby bylo mému dítěti poskytnuto a doplněno plnohodnotné vzdělání psacího písma, které by zároveň mohlo i při výuce na této škole používat.


Kateřina Telecká    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Kateřina Telecká, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...