ZA VLASTNÍ PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ NA ŠUMPERSKU PŘÍMO OBCEMI, BEZ ÚČASTI ZAHRANIČNÍCH PROSTŘEDNÍKŮ

  PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

ZA VLASTNÍ PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ NA ŠUMPERSKU PŘÍMO OBCEMI, BEZ ÚČASTI ZAHRANIČNÍCH PROSTŘEDNÍKŮ    

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice   

apelujeme na komunální politiky a vedoucí představitele společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (dále VHZ), kteří o problematice dalšího provozování vodovodů a kanalizací (dále VaK) na Šumpersku po roce 2020, rozhodují, aby podnikli veškeré potřebné kroky k tomu, aby si s platností od 1. ledna 2021 obce na Šumpersku provozovaly VaK samy, bez účasti zahraničních a jiných prostředníků.  

Odůvodnění: Vlastníkem VaK jsou obce a města sdružené ve společnosti VHZ. Provozování těchto VaK bylo ale svěřeno v roce 1994 soukromé společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (dále ŠPVS), která je plně vlastněna francouzským koncernem SUEZ. Provozní smlouva mezi VHZ a ŠPVS vyprší k 31. prosinci 2020. Proto máme nyní jedinečnou příležitost, aby se správa VaK vrátila zpět do rukou obcí a měst. Místo toho je již delší dobu místními čelními komunálními politiky a také některými vedoucími představiteli společnosti VHZ vyvíjen tlak na to, aby i po roce 2020 byl tento majetek obcí a měst znovu pronajat soukromým firmám k výnosnému podnikání.  

Svým podpisem požadujeme, aby zvolený zástupce města Šumperka na valné hromadě společnosti VHZ, hlasoval vždy pro odmítnutí varianty dalšího pronájmu infrastruktury VaK (nazýváno též jako koncese / koncesní smlouva / koncesní řízení / provozní smlouva). Svým podpisem rovněž požadujeme, aby byly ze strany odpovědných osob zahájeny konkrétní kroky vedoucí k vlastnímu provozování VaK na Šumpersku přímo obcemi, ať už by to bylo formou odkoupení akcií společnosti ŠPVS nebo založením vlastní provozní společnosti či nové provozní divize ve společnosti VHZ. Tato vlastní provozní společnost musí být připravena po uplynutí stávající provozní smlouvy na sebe převzít závazek provozovat VaK na Šumpersku a dohlížet s péčí řádného hospodáře, aby veškeré finanční prostředky zůstaly v našem regionu pro budoucí opravy a modernizaci celé sítě VaK. V rukou obcí a měst tak do budoucna nebude pouze vlastnictví zastarávající infrastruktury VaK, ale také jejich provozování a nakládání s finančními prostředky vybranými prostřednictvím vodného a stočného od konečných uživatelů.   

 

img_1z.jpg

 

PETICE_VaK_2021.jpg


PRO-REGION budoucnosti, z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji PRO-REGION budoucnosti, z.s., aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...