Provolání k ruským matkám

Tato slova jsou důležitá nejen pro adresátky. My všichni, i když na naši zemi zatím nedopadají ruské rakety a drony, si potřebujeme stále upřesňovat a pojmenovávat, v jaké situaci žijeme.

Poslání

     Matky jsou ve všech kulturách dárkyněmi a strážkyněmi života. Žijí pro své děti, pečují o to, aby je dorostly a přerostly. Aby děti žily v lepším světě než je ten současný. Prvořadé úsilí musí být vynakládáno k udržení míru – aby vypiplané děti zbytečně nehynuly na bojišti.

     Na Zemi je dost místa, potravy a krásy pro všechny. Všichni můžeme žít pěkný, plodný život a vytvářet hodnoty – pro sebe, i pro ty, kdo přijdou po nás. Jsme různí a routo růzností se můžeme obohacovat. Můžeme ve svorném společenství čelit opravdovým hrozbám: klimatickým změnám, ztrátám pitné vody a dalšímu ničení naší krásné planety.

Skutečnost

     Vaši muži (synové, otcové, manželé) se stali válečnými vrahy. Nevybrali si tuto roli, byla jim vnucena. Tím, že tuto roli přijali, nesou její důsledky.

     Putinův zrůdný režim se těšil a mnohdy ještě těší vaší podpoře. Slibuje vám světovládu, tvrdí vám, že jste nadále světovou velmocí. Je to lež: ve světovém hospodářství jste trpaslíkem, který jen projídá své surovinové bohatství. Hodnoty, které vyrábíte, spotřebovává po desítky let válečné hospodářství, zatímco vy stále hůře živoříte. Vaše armády po desetiletí rozsévají smrt po celém světě. Jste na to hrdé?

    Maříte svoji budoucnost, budoucnost svých dětí. Vadí vám to? Chcete to začít měnit – i za cenu obětí? K jakým obětem jste ochotny?

Vrazi

     Pokud Ukrajinec na svém území zabije ruského vojáka, je ruský voják vrahem a Ukrajinec hrdinou. Ukrajinec nepřijal zbraň a nezačal se bránit dobrovolně. Ta role mu byla vnucena a on ji statečně přijal.

     Aby vrah mohl vraždit, potřebuje pomocníky. Jednak ty, kdo mu dají do rukou zbraň; jednak ty, kdo celou situaci podporují nebo k ní aspoň mlčí. I když váš zločinný režim, který má podporu velké části obyvatelstva, po desítky let vede účinnou propagandu přesvědčující vás, že ‚modré je vlastně červené‘, statisíce z vás už mají vlastní zkušenost se skutečným stavem věcí.

     Režim chovající se na mezinárodní scéně fašisticky obviňuje z fašismu pokojného souseda, aby měl zdánlivou záminku k jeho napadení. Není to poprvé – studiem historie zjistíte, jak věrně váš režim kopíruje počínání nastupujícího Adolfa Hitlera po roce 1933. A z historie se můžete poučit o následcích takové politiky.

     Chcete nad touto zkušeností plakat, nebo ji využít k předcházení dalšímu pokračování zla? Chcete zachránit další statisíce obětí, aby nepadly v této strašné válce?

Spravedlivý hněv a lítost

     Víc než sto tisíc vašich drahých se z války nevrátí, ještě víc se jich vrátí zraněných na těle. Ale všichni, i ti, kdo se vrátí se štěstím v plném zdraví, budou poznamenáni na duši. Jejich mysl, srdce, ruce budou ušpiněny od krve – a tuto krev nesmažou do konce svých životů. Vrátí-li se vám váš drahý z této nespravedlivé války, už to nebude on, bude to někdo jiný – ponese si mysl vraha. Bude žít s vámi, vedle vás a stín jeho viny padne i na vás.

     Dokážete litovat svých padlých a zraněných stejně, jako padlých a zraněných na ukrajinské straně? Padlé a zraněné Ukrajince mají na svědomí vaši drazí, proměnění ve vrahy. A všichni dohromady jsou oběťmi hrůzné války vyvolané vašimi choromyslnými politiky. Dříve či později vás bude budit ze sna nejen utrpení vašich drahých, ale i utrpení způsobené vašimi drahými!

     Ať se váš spravedlivý hněv aspoň v této chvíli, kdy už je zcela jasné, k jakým cílům jste zneužíváni, obrátí proti původcům zla. Proti těm, kdo nejen na sebe, ale i na všechno obyvatelstvo Rusi přivolávají kletbu. Kletbu, která vás bude provázet po desetiletí. Další hospodářský úpadek je jen jednou ze součástí této kletby.

     V neposlední řadě obraťte svůj hněv proti ničení přírody v nevídaném rozsahu. Tisíce generací kultivovaly krajinu, budovaly města, silnice, železnice, ale i školy, sady, lesy, zoologické zahrady… Každá z raket a každý odpálený dron vašimi drahými je pokusem něco z toho zničit. Proč?

     V této chvíli, když byly promarněny mnohé příležitosti k omezení zla, nezbývá než i za cenu vašich obětí povstat proti zlu a dostat je pod kontrolu. Nepokračujme v zabíjení desetitisíců lidí na obou stranách konfliktu.

     Pokud nesmlouvavě povstanete proti pokračování této zrůdné politiky, padnou vás tisíce v boji proti putinovskému režimu. Ale zachráníte tím statisíce, miliony jiných! Budeme spolu s vámi stát na stejné straně a budete požívat naši plnou podporu! Duchovní i věcnou.

     Pokud se považujete za věřící, máte další důvod ke spravedlivému hněvu: metropolita Kirill je válečným zločincem páchajícím hříchy proti Duchu svatému. Takové hříchy, jak víme, nemohou být odpuštěny. Nejsou provázeny skutečně účinnou lítostí a svolávají Boží hněv na pachatele i na celé vaše společenství!

Vina

     Je naší povinností napomáhat tomu, aby vaši milí prohráli, hynuli a byli zajímáni a vytlačováni z ukrajinského území – jinak přijdeme na řadu i my a naše děti.

     My, kdo máme štěstí, že nejsme zatím přímo zasaženi vaší agresí, nejsme vaši nepřátelé a nesmíme se nechat pohltit nenávistí k vám – cítíme s vámi a je nám líto všech lidských obětí. Je nám líto, jakou roli hrajete. Přejeme sobě i vám, aby se navrátil klid a mír do našich rodin.

     Ale cesta k lepší budoucnosti Evropy, celého lidstva vede, bohužel, přes porážku vašich drahých, kteří přijali roli agresora.

     Pokud v tomto úsilí nebudeme důslední, vaši drazí dříve či později dorazí k nám a budou pustošit naše města, rodiny, církve, státy jako hordy zločinců.

     Muži ve zbrani se mohou postavit zlu, které je od nich vyžadováno, jen za cenu obětí života. V týlu útočících jednotek jsou opět vaši drazí, kteří dostali úkol pálit do vlastních lidí odmítajících útočit, chtějících zběhnout a vrátit se domů k vám.

     Útočník může vidět svoji oběť vlastníma očima a nepochybuje o své vině za smrt nevinného – i takové ukrajinské matky s dětmi, jako jste vy.

     Ale voják, který z bezpečí letadla, lodě, tanku, raketové základny odpaluje raketu či dron zabíjející desítky kilometrů daleko, nevidí své budoucí oběti; a přesto není vinen méně. Je naopak vinen více. Musí si být vědom, že zabíjí nevinné lidi a to pomalou, mučivou smrtí.

     I ten, kdo bere pokojným lidem podmínky k životu (vodu, teplo, elektřinu, plyn, možnost lékařského ošetření, možnost dětem chodit do školy a hrát si) je teroristou a bude za své zločiny pykat. I když to dostal nařízeno.

     Ano, velitelé v čele s Putinem, nesou větší díl viny. Ale svůj díl viny si navždy ponesou vaši drazí. Bude to následkem toho, že nebyli dost stateční, aby se včas postavili zrůdné mocenské klice Kremlu. Nejde jen o Putina – on je jen viditelným symbolem.

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jan Kunčar svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...