Proti znehodnocení veřejného prostoru - za odsunutí nevhodně umístěného objektu WC v areálu MŠ Hatě

My, níže podepsaní občané žádáme, aby byla odstraněna nevhodně umístěná stavba venkovního WC v areálu MŠ Hatě a realizována na vhodnějším místě.

Zdůvodnění:

Zásah se dotkl majetku města Brna a nejhodnotnějšího veřejného prostoru v Ivanovicích. Zahrada obklopující bývalou rodinnou vilu podnikatele Sobka (a spolu s ní darovaná po II. světové válce ivanovickým dětem) byla ukázkou kvalitní nadčasové zahradnické architektury a tvořila krajinářsky cenný prostor s cennými dřevinami a hodnotným krajinným trávníkem.

Základem byl komponovaný průhled od vstupu směrem k vile uprostřed okrasné části zahrady. Ačkoli zahrada byla postupně měněna více či méně necitlivými zásahy, základní kompozice zůstávala zachována.

Na přelomu let 2020 a 2021 byla přímo ve středu této hlavní pohledové osy zahájena výstavba venkovního WC pro děti z MŠ. A to přesto, že existuje mnoho jiných variant umístění – kupříkladu do prostoru při hranici pozemku, kde už další drobné stavby stojí.  

Tím došlo k trvalému znehodnocení stávající architektonické, urbanistické a civilizační hodnoty veřejného prostoru.  

V letech 2019 - 2020 byly vynaloženy nemalé prostředky z veřejných zdrojů (cca půl milionu korun na projekt a dalších cca pět milionů na realizaci úprav projektu Park Hatě) a poté byla celá investice znehodnocena absolutně nevhodným umístěním objektu WC. Je  tedy rovněž na místě ptát se, zda hospodaření s veřejnými prostředky je v tomto případě v pořádku.    

 

Původní stav:

původní_stav.jpg

úprava areálu s dominantou wc v hlavní pohledové ose 1.1.2021

nový_stav.jpg

ortofoto.jpg

 


ing. Radka Slatkovská    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji ing. Radka Slatkovská, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...