proti zákonu 229/2013 o nakládání s bezpečnostním materiálem

Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákonač. 85/1990 Sb. o právu petičním a dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod .

petice pro zachování vojenské techniky a pod tím že níže podepsaní vyjadřují nesouhlas se zákonem 229/2013 o nakládání s bezpečnostním materiálem a volají po změnách v tomto zákoně.

Zdravím příznivce techniky a všechny, kteří kdy přiložili ruku k dílu, obětovali kus svého drahocenného života a vložili jej do opravy jakéhokoliv starého kusu techniky, předem určeného k sešrotování a tím i vymazaní z povrchu zemského. Na tuto techniku jste nyní právem hrdí, protože jezdí, troubí a třeba dokonce i plave.  Můžete být právem pyšní, že se vám to vše podařilo bez přičinění státního aparátu a pomoci státních dotací, které byste jistě pro záchranu historické památky v této zemi uvítali (Uvažte, na co a na jak hloupé projekty stát plýtvá penězi... Myslím, že to není třeba dále rozpitvávat).

Vždyť uznejte sami, že je to obdivuhodná věc s velkou historickou hodnotou (řekl bych dokonce, že stejně tak, jako dům v památkově chráněné zóně uprostřed města), kterou kdysi vyrobil člověk, ať už byla určena k jakémukoliv účelu.

Proč tedy neukázat světu a našim dětem, jak onen stroj vypadal doopravdy a ne jen v učebnicích nebo na filmovém plátně? Proč nespatřit na vlastní oči jeho manévrovatelnost a už nikdy nezaslechnout hřmot jeho motoru?

Vždyť Páni politici mnohdy sami zaštiťují akce ku příležitosti výročí osvobození různých měst nebo tankové bitvy, kde všude tyhle vojenské skvosty hrají hlavní role a ukazují se lidem a dětem, kde v plné parádě budí obdiv a úžas všech aktérů a návštěvníků... Některé tyto stroje na svých korbách, starých téměř 70 roků, dokonce vozí děti a rozdávají radost i staříkům, již zažili dobu jejich největší slávy a rozkvětu.

No a to nemluvím o tom, jak by se každý z chlapů rád svezl nebo dokonce co vše by byl ochoten udělat proto, aby onen stroj, který na vojně obsluhoval, mohl sám alespoň na chvíli řídit.

Vždyť i Páni politici se při takových akcích hrdě "prsí", vystavují na VIP tribunách a tváří se, jakoby to byli právě oni, kdo přidal ruku k dílu, byl denně mastný od oleje, špinavý od šmíru, smrděl naftou a vložil mnohdy celou svou výplatu do součástky, kterou lze dnes již jen těžko sehnat a pak šel po práci, jež ho živí, ve svém volném čase tuto součástku "připasovat" na místo, kam patří.

Dnes jsou to právě ti politici, kdo nám vydal takový zákon, kvůli kterému hrozí, že vám vaše životní dílo - stroj, který má díky vaší zásluze, sebeodříkání a zručnosti velikou historickou hodnotu - odeberou či dokonce sešrotují, a tak vaše blízké připraví o majetky a rodinné klenoty, které se mnohdy dědí z generace na generaci !!!

Vážení, tímto prosím každého, nejen "technikáře" zapálené pro svoji věc, ale i ostatní obyčejné lidi... Každého, kdo rád navštěvuje, pořádá či sponzoruje akce a výstavy, kde je stále k vidění udržovaná vojenská technika... Každého, kdo po přečtení mých slov cítí píchnutí u srdce...

POMOZTE A CHRAŇTE HISTORII, NEBOŤ TA NESMÍ BÝT ZAPOMENUTA.

ZA VŠECHNY TYTO STROJE JE DNES TŘEBA BOJOVAT! UŽ JEN VAŠÍM PODPISEM TÉTO PETICE! NEBOŤ NĚKTERÉ Z NICH  DOKONCE BOJOVALY ZA VAŠI SVOBODU A DNES JIM HROZÍ VELICE SMUTNÝ KONEC...

 


Jaroslav Pánek    Kontaktujte autora petice