Proti výstavbě bytových domů v lokalitě CHOTĚBOŘ KOUBEK

My, níže podepsaní tímto protestujeme proti výstavbě bytových domů v této lokalitě.
Prostřednictvím této petice žádáme, aby v lokalitě Chotěboř  Koubek byla zachována možnost budoucího využití pro veřejnou infrastrukturu a byl zde vybudován městský park
s navazující městskou zahradou na parcele č.1260/1

Odůvodnění:
Důvodem jsou obavy z nesplnění nebo porusění závazných ustanovení a nesplnění
požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR.
Lokalita Koubek je rodinnou zástavbou. Na východní části pozemku této lokality je
nově stavěn Domov pro seniory. Nesouhlasíme s tím, aby do této lokality a těsného
sousedství Domova pro seniory byla umístěna bytová zástavba, která by tak výrazně
narušila a omezila práva nejen obyvatelů této lokality, ale i klientů nově vzniklého
centra.
Případnou zástavbou by tak byla dotčena vlastnická a jiná věcná práva obyvatel této
lokality, přímo související s výstavbou bytových domů.
Z hlediska infrastruktury města Chotěboře se jedná o jedinečnou lokalitu v jejíž
blízkosti se nachází tři školy, kino, kulturní dům, sportovní areál. Vystavěním nového
Domova pro seniory bude tato lokalita doplněna o další důležitý objekt občanské
vybavenosti. Proto je tato lokalita vhodná k vybudování městského parku, který
v Chotěboři, po uzavření parku zámeckého, citelně chybí.
Děkujeme za Vaši podporu.


Ing. Pavel Klepetko Šumperská 547, 583 01 Chotěboř Ing. Leoš Jelínek Železnohorská 810, 583 01 Chotěboř Lenka Polívková Na Zavážce 578, 583 01 Chotěboř Jiřina Kavalírová Na Zavážce 516, 583 01 Chotěbo    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ing. Pavel Klepetko Šumperská 547, 583 01 Chotěboř Ing. Leoš Jelínek Železnohorská 810, 583 01 Chotěboř Lenka Polívková Na Zavážce 578, 583 01 Chotěboř Jiřina Kavalírová Na Zavážce 516, 583 01 Chotěbo, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...