Petice proti stavbě obří větrné elektrárny v blízkosti CHKO Žďárské vrchy

My níže podepsaní odmítáme a nesouhlasíme se záměrem na výstavbu až 200 metrů vysoké větrné elektrárny v zalesněné krajině katastrálního území Františky, obce Krouna.  

Františky a jejich okolí jsou oblastí s krajinným rázem, který je zcela unikátní pro vnitrozemí Čech. Vychází ze specifických přírodních podmínek lokality a historie jejího osidlování, které svým charakterem připomíná podhorské oblasti s polosamotami roztroušenými mezi lukami, remízky a lesy. Komerční zájem výstavby dosud nejvyšší větrné elektrárny v ČR zásadně naruší krajinný ráz oblasti a negativně ovlivní estetickou, přírodní i historickou hodnotu lokality.


Nesouhlas s výstavbou VTE vyjadřujeme zejména z následujících důvodů:

  • Podle platné “Studie potenciálního vlivu výškových staveb a větrných elektráren na území Pardubického kraje” (2008) se výstavba VTE na území Františky-Martinice z důvodu ochrany “krajinářsky cenného prostoru” důrazně nedoporučuje.
  • Monumentalita plánované stavby. Při výšce plánované VTE 200 m přesahuje výška stavby: 4x výšku kopce na kterém stojí, 6-7x  výšku sloupů vysokého napětí, 8x výšku smrků lesa.
  • Mohutná ocelová konstrukce  by nevratně zničila harmonický ráz okolní krajiny s malými staveními stojícími na původních místech, včetně dominantního horizontu tyčícího se do výšky 710 m n. m., který je viditelný desítky kilometrů v otevřené krajině.
  • Obří stožár s rotujícími vrtulemi by měl tísnivý psychologický vliv na obyvatele František, Martinic i dalších obcí  a rušil by je svým hlukem a vibracemi.
  • Záměr popírá smysl chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy i zóny určené k zajištění funkce lesa rozprostírající se v těsné blízkosti uvažované stavby. V obci Františky je z důvodu zachování unikátního krajinného rázu dlouhodobá stavební uzávěra, výstavba VTE je s tímto nařízením v logickém rozporu.
  • Existuje důvodná obava o narušení spodních vod v oblasti evropského rozvodí jehož linie je vzdálena jen několik desítek metrů.
  • Při výšce lopatek 200 metrů nad zemí  existuje reálné nebezpečí  pádů  námrazového ledu a to i s ohledem na častý výskyt mrznoucích mlh v oblasti.
  • Nevěrohodnost neznámé developerské firmy, která nemá se stavbami VTE zkušenosti a nedisponuje finančními prostředky pro krytí svých závazků.

90% stálých obyvatel obce a naprostá většina uživatelů nemovitostí na Františkách se již vyjádřili proti výstavbě v oficiální petici, která byla spolu s podpisy obyvatel dalších dotčených obcí (Martinice, Borová) podána na OÚ Krouna v červnu 2023. Domníváme se, že středisková obec Krouna, sama od VTE vzdálená 6 km, nemá pod příslibem finanční kompenzace od investorů nutit stavbu malé obci bez ohledu na jasně vyjádřený odpor jejich obyvatel.

Výškový_nákres_VTE.jpeg

Za petiční výbor:

Radek Michalík

Zuzana Marková

Petr Kvíčala


Radek Michalík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Radek Michalík svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...