Proti úplnému uzavření obory Jelenice — odmítáme soukromé safari na hraně zákona a na úkor veřejnosti

Moravice_4.9_.2005_11-44-26_.jpg

 

Žádám Městský úřad Vítkov jako příslušný orgán státní správy myslivosti, aby zrušil návrh opatření, kterým se na dobu neurčitou, tj. trvale zakazuje vstup do obory Jelenice v údolí Moravice.

Vlastníci obory se dožadují zákazu ve jménu lepších životních podmínek zvěře, zajištění bezpečnosti občanů před napadením zvěří a před úrazem během celoročně pořádaných lovů.

Tyto důvody považuji za účelové.

Celoroční odstřel za účelem sportovního vyžití a komerční produkce masa neslouží zvěři a nemůže být nadřazen zájmům veřejnosti, pro kterou je přírodní park Moravice jedním z mála rekreačních areálů v regionu.

Žádám, aby průchod oborou Jelenice byl beze změn zachován. 

Návrh opatření byl z úřední desky MÚ Vítkov stažen 5. 3. 2020.
Kopie návrhu opatření


Karel Melecký    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Karel Melecký svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...