Proti úplné uzavírce komunikace I/46 ve Šternberku (u koupaliště) a stanovení objízdné trasy související s touto uzavírkou

Signatáři petice tímto vyjadřují svůj zásadní nesouhlas s úplnou uzavírkou komunikace I/46 ve Šternberku (u koupaliště) a stanovením objízdné trasy. Společnost Strabag a.s. pro investora Ředitelství silnic a dálnic ČR bude provádět opravu mostu č. 46-037. Uzavírka předmětné komunikace má probíhat ve třech etapách, přičemž jako objízdná trasa je stanovena komunikace III/44423 (ulice Svatoplukova, Sadová, Opavská, trať Ecce Homo). Žádáme o přehodnocení organizace stavby tak, aby nebylo nutné vést objízdnou trasu při plném zatížení dopravou po komunikaci III/44423. Důvody pro tento zásadní nesouhlas jsou následující:  

-          Denní průjezdnost vozidel je v úseku I/46 dle sčítání dopravy z roku 2016 mezi  7.000 až 11.000 vozidly. Velkou část těchto vozidel tvoří těžká kamionová doprava jedoucí z nebo do Polska.

-          V červenci a srpnu  má koupaliště hlavní sezonu, objízdná trasa je vedena přímo kolem hlavního vchodu do areálu koupaliště.

-          Objízdná trasa je vedena přímo kolem vchodů do Základní školy Svatoplukova, školní jídelny a  školní družiny.

-          V září se vrací děti do základní školy. Kromě dětí nastupujících do 1.třídy, se po více než roce plně obnovuje docházka všech školáků.

-          Doprava u základní školy již v běžné dny školní docházky kolabuje a stojí zde kolona vozidel rodičů, kteří dováží a odváží děti.

-          Autobusové zastávky u školy jsou naproti sobě a bez zálivů. Každý autobus, který zde zastaví, způsobí zastavení celé dopravy na objízdné trase. Bude to znamenat také ohrožení bezpečnosti žáků školy.

-          Poloměry zatáček a výjezd do kopce u základní školy a dále pak na trati Ecce Homo budou komplikovat průjezdy velkých nákladních vozů. V minulosti, kdy byla tato komunikace krátkodobě využívána jako objízdná, docházelo k ucpání trati Ecce Homo kamiony, které si musely zatáčky nadjíždět. Pokud se v těchto místech potkají protijedoucí kamiony (což při intenzitě dopravy je velmi pravděpodobné), bude to znamenat zastavení dopravy.

-          Těžké kamiony jedoucí po trati Ecce Homo dolů, budou mít kvůli dlouhému klesání a velkému počtu prudkých zatáček přehřáté brzdy a u základní školy hrozí riziko, že včas nebudou moci zastavit.

-          Velký objem dopravy v blízkosti školy bude vyžadovat  z důvodu bezpečnosti trvalou přítomnost policie nebo strážníků. Město Šternberk však takovou kapacitou strážníků nedisponuje.

-          Na uvedené objízdné trase jsou komplikované výjezdy – např. z lokality Na Vyhlídce, kde při takové intenzitě dopravy budou hrozit kolize.

-          Komunikace Ecce Homo není dle našeho názoru konstrukčně stavěna na tak velkou intenzitu těžké dopravy. Dojde k jejímu poškození včetně nedávno opravených úseků. Komunikace je v majetku Olomouckého kraje.

-          Jedná se o citelný zásah do dopravní obslužnosti obcí Domašova u Šternberka, Hraničných Petrovic a místní části Šternberka -  Těšíkova. Starosty obcí o tomto plánu nikdo doposud neinformoval a neprojednal jej s nimi.


Stanislav Orság    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Stanislav Orság svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )