Proti stíhání PA Johanky Kubaňové, za legalizaci přítomnosti PA u fyziologických domácích porodů

My,

níže podepsaní, již nechceme snášet perzekuci porodních asistentek, které jsou ženami dobrovolně a informovaně vyhledávány pro fyziologické porody v domácím prostředí. Situace, kdy si žena nemůže vybrat prostředí, ve kterém porodí, je dle našeho názoru v civilizované zemi ve středu Evropy neúnosná. Momentálně mají rodičky volbu jedinou, a to nemocniční prostředí.

Jmenovitě žádáme o zastavení přestupkového řízení proti Johance Kubaňové. Jako porodní asistentce jí byla Krajským úřadem Středočeského kraje povolena domácí péče o ženu v souvislosti s těhotenstvím a porodem, mimo péči u fyziologického porodu. Tato porodní asistentka se podle tohoto úřadu měla dopustit přestupku, když poskytla péči při fyziologickém porodu doma. Podle mezinárodní definice porodní asistentky přitom jen naplňovala tuto definici, konala plně v souladu se svými povinnostmi a vzděláním. Udělená sankce může být až jeden milion Kč.

Soukromé porodní asistentky jsou vyhledávány, domácí péče je na vzestupu, mimo jiné i proto, že některé ženy si přejí porodit své dítě doma a přejí si u toho mít zdravotní péči – porodní asistentku, odborníka na fyziologický porod.

Domníváme se, že stát by měl vycházet vstříc zájmu a potřebám občanů a nikoli se snažit se o potírání tohoto zájmu.

Vyzýváme tímto správní orgány, aby zastavily řízení proti porodní asistentce Johance Kubaňové a místo něj směřovaly svou snahu, kde je veřejný zájem, tedy k otevření porodních domů v ČR a legalizaci přítomnosti porodních asistentek u fyziologických domácích porodů.

 


Nicol Magrotová    Kontaktujte autora petice