Proti odchodu J. Pavláta z MSK

Petice byla založena, aby si radní města Orlové uvědomili, že sport je sport a né politika!!

Jde o snahu získat co nejvíce podpisů, abychom zvrátili odchod hlavního trenéra MSK Orlová pana Pavláta

 

Vážená paní starostko, vážení radní, vážení zastupitelé města Orlová,

dovolujeme si Vás oslovit prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu, abychom vyjádřili hluboké
znepokojení nad překvapivým odchodem oblíbeného trenéra a hlavně člověka pana Jiřího Pavláta
z pozice šéftrenéra sportovní organizace MSK Orlová.
Pan Pavlát věnoval posledních pět let svého života rozvoji tohoto klubu, přičemž svou práci vykonával
s největší svědomitostí, zodpovědností a ochotou. Jeho přístup k trénování a vedení týmu byl vždy
nadstandardní, což se odráží ve spokojenosti malých sportovců, jejich rodičů, trenérů a v neposlední
řadě i fanoušků.
Pan Pavlát je bezesporu ikonou orlovského sportu. Jeho neochvějná oddanost a pětiletá práce pro klub
jsou obdivuhodné. Nejenže se mu podařilo vybudovat organizaci, která je silná a konkurenceschopná
ve všech sportech které MSK zaštiťuje, ale také vytvořil prostředí, kde se hráči cítí podporováni a jsou
schopni dosahovat svých nejlepších výkonů. Pod jeho vedením dosáhl klub úspěchů, které jsou
výsledkem nejen jeho odborných znalostí a trenérských dovedností, ale také jeho schopnosti inspirovat
a motivovat hráče. Jeho práce a vliv přesahují hranice Orlové a mají pozitivní dopad na celou sportovní
komunitu. Toto je vidět na plných sportovištích, kam rodiče s důvěrou vodili děti a hlásili je
do sportovních oddílů v rámci MSK, neboť byli přesvědčeni, že to má smysl a budoucnost, protože
viděli, že děti postupují do starších kategorií, kde orlovští odchovanci mají své místo.
Je velmi zarážející, že město Orlová, které se pravidelně umísťuje na posledních příčkách v hodnocení
kvality žití, s vysokou kriminalitou a nezaměstnaností, nechá odejít člověka, který se s otevřeným
srdcem v rámci možností snažil tuto nepříznivou situaci zvrátit a to nad rámec běžné pracovní doby.
Kdyby se spočítaly všechny hodiny, které této práci věnoval, ukázalo by se, že jeho hodinový plat má
hodnotu desetikorun. Není žádným tajemstvím, že MSK bylo nedávno podrobeno mnoha kontrolám
a auditům, ze kterých dosud nevyplynulo žádné pochybení a dokonce bylo podáno i několik trestních
oznámení, které také neprokázaly, že by se stal nějaký trestný čin. To vše svědčí o tom, že tuto práci
vykonával podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Po celou dobu tohoto tlaku pan Pavlát ochotně
spolupracoval se všemi kontrolními orgány a taký orgány činnými v trestním řízení, protože si byl
vědom čistoty a kvality své práce. Nakonec však tomuto tlaku a zřejmě i snaze o jeho diskreditaci
podlehl a rozhodl se opustit místo, kterému tolik věnoval.
Jediný, komu zpráva o tom, že pan Pavlát odchází z MSK udělala radost, jsou sportovní organizace
v okolních městech, které se ihned začaly předhánět, která z nich ho přetáhne do svých řad.
Odchod takového člověka znamená ztrátu nejen pro MSK Orlová, ale i pro město Orlová jako takové
a jeho vedení má jedinečnou příležitost rozhodnutí tohoto muže ještě zvrátit, neboť takto upřímného,
schopného a oddaného patriota města půjde jen stěží nahradit.
Proto Vás žádáme, abyste učinili maximum možného a přesvědčili pana Pavláta k pokračování v jeho
práci, která má pro mnohé z nás nedocenitelnou hodnotu. Pokud se to však nepodaří nyní, věříme,
že si cestu do našeho klubu v budoucnu opět najde, třeba po volbách…
Rádi bychom předešli různým spekulacím, které se kolem této události vyrojily a tak Vás žádáme
o vyjádření se k této vzniklé alarmující situaci.
S úctou a nadějí na přijatelné řešení

Sportovci
Rodiče
Trenéři
Fanoušci
Stávající i budoucí voliči

 

 


Rodiče dětí MSK    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Rodiče dětí MSK bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...