Petice proti demolici vily V. A. Beneše na Hřebenkách (Praha 5)

IMG_07392.JPG
My, níže podepsaní, nesouhlasíme s demolicí architektonicky hodnotné vily stavitele Viktora A. Beneše, která se nachází v ulici Nad Výšinkou 1258/15, k.ú. Smíchov, Praha 5.

 

Význam architektonického díla
Vila stavitele Viktora A. Beneše představuje členitý objekt v zámeckém stylu postavený v letech 1909-1911. Obklopuje ho parkově upravená rozlehlá zahrada se staletými duby a s množstvím vzrostlé zeleně. Vila je součástí ojedinělé vilové čtvrti - Hřebenky a je zasazena na pohledově velmi exponovaném místě viditelném z mnoha částí Prahy. Nejen z tohoto důvodu se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Důležitost stavby také dokládá její uvedení v řadě odborných publikací.
Samotný objekt je cenný svým hmotovým uspořádáním, použitými stavebními materiály, ale také celou řadou architektonických prvků a výjimečných řemeslných detailů, jako jsou kamenné portály, okna s barevnými vitrážemi, dřevěné trámové stropy, původní kované zábradlí a celá řada dalších prvků. Jedná se tak o výjimečný doklad vilové architektury počátku 20. století s dochovanými autentickými prvky.

Lidský příběh
Stavba je nedílně spojena s životem V. A. Beneše, který koncem 19. století a na začátku 20. století působil jako architekt. Mezi jeho realizace patří řada staveb v Praze i dalších městech Česka a Slovenska. Později ve vile žil např. prof. Dr. Alfred Engel, který se zapojil do budování tzv. Židovského ústředního muzea, a který byl během války popraven v koncentračním táboře v Terezíně.

Bourání stavby
Dne 13.7.2021 bylo stavebním úřadem Prahy 5 zveřejněno rozhodnutí o odstranění stavby uvedené vily na žádost majitelů paní JUDr. Valerie Haščákové a SLAM-EXPO s.r.o.
Rozhodnutí Stavebního úřadu, které povoluje odstranění předmětné stavby, jde proti principům mezinárodních smluv na ochranu kulturního a architektonického dědictví a je v přímém rozporu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, konkrétně s podmínkami ochranného pásma Památkové rezervace v hlavním městě Praze. Demolice bude ztrátou nejen hodnotné historické architektury, ale i negativním zásahem do původního urbanistického celku vzniklého na začátku 20. století, protože dojde k porušení kompozice, měřítka i siluety zástavby. S ohledem na výše uvedená fakta považujeme rozhodnutí za neoprávněné.

 

Naše výzva
Respektujeme právo majitelů nakládat se svým majetkem, zároveň ale nemůžeme rezignovat na ochranu společenských hodnot a historického dědictví, které budou demolicí vily jednoznačně poškozeny. Chceme proto vyvolat celospolečenskou diskuzi nad zamýšleným bouráním a společně hledat vhodnější východiska.

Vyzýváme proto majitele vily a přilehlých pozemků JUDr. Valerii Haščákovou a společnost SLAM-EXPO, aby přehodnotili záměr demolice této unikátní vily.

Dále vyzýváme primátora, radní a zastupitele hl. m. Prahy, aby zahájili s vlastníkem vily jednání vedoucí k jejímu zachování a citlivé rekonstrukci.

 


Autor petice
Občané z Hřebenek a Klamovky, z.s.

S podporou
ZaPět, z.s., Spolek Hájovna, z.s., Přátelé Malvazinek, z.s., Prokopovo o.s., Jinonice, z.s., spolek Cibulka, Sousedský spolek Homolka-Motol, z.s., Za Hřebenky, z.s.

Kontaktní osoba
Ing. arch. Radek Janoušek, radekjanousek@seznam.cz, 775 654 397

Další informace
Přesné umístění vily - odkaz na mapy.cz
Pokud máte zájem o aktuální informace, případně máte zájem se aktivně zapojit do záchrany vily, sledujte Facebookovou stránku Zachraňme vilu Viktora A. Beneše.


Občané z Hřebenek a Klamovky, z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Občané z Hřebenek a Klamovky, z.s. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...