Protestujeme proti způsobu, jakým byl vybrán nový vzhled vozů PID

My, níže podepsaní, vyjadřujeme nesouhlas se způsobem, jakým by vybrán vzhled nových dopravních prostředků PID (Pražské Integrované Dopravy) - k vidění kupříklad tady

Jedná se o rozhodnutí, které značným způsobem určuje vzhled veřejného pražského prostoru na dlouhou dobu dopředu, přesto bylo učiněno jen na úrovni rady bez konzultace s občany a za protestů opozice i části koalice (například zde). Nespokojenost vyjádřila i řada občanů diskutujících občanů na sociálních sítích.

Požadujeme, aby bylo toto rozhodnutí přehodnoceno a byly připraveny návrhy, ke kterým se budou moci transparentně a svobodně občané vyjádřit - ať už prostřednictvím dnes čím dál oblíbenějších informačních stánků, tak prostřednictvím například online ankety či diskuzních panelů.

Vkus je jistě věcí individuální a co se líbí jednomu, nemusí se líbit druhému. O to důležitější je, aby bylo přijato řešení, které bude vyhovovat názoru co nejvíce zapojených občanů. Nelze se uchylovat k minulosti oblíbenému přístupu, kdy politické elity rozhodují o veřejnosti srozumitelných věcech zcela bez účasti občanů.

Pražská hromadná doprava má dlouhou tradici a její vozy mohou čerpat z oblíbených historických vzorů, na které jsou občané i návštěvníci hlavního města zvyklí a které kombinují horizontální červený pruh s jinou barvou (bílou, krémově-žlutou či šedou). Bylo by proto více než vhodné, aby alespoň nějaké návrhy předložené k diskuzi veřejnosti čerpaly z již existujících používaných vzorů:

Linka_41-800.jpgFoto Petr Hejna, DPP

Žijeme ve 3. tisíciletí, v době, kdy informační dálnice propojuje celý svět a kdy není problém shromažďovat ve velkém v reálném čase různé informace a názory a kdy se pořádají online konference s účastníky z různých kontinentů. Věříme, že i hlavní město České republiky, které se snaží prezentovat jako moderní metropole, zvládne zapojit tyto informační prostředky a jejich prostřednictvím občany, a tím vytvořit z veřejných rozhodovacích procesů skutečně moderní. Snad je pryč doba, kdy převládal přístup ala "občane plať daně, jednou za čtyři roky hoď volební lístek do urny a jinak se nám nepleť do vládnutí, my tomu rozumíme, ty ne", proti kterému se politické strany současné magistrátní koalice ohrazovaly (ještě jako opozice).


Ing. Alexandr Darius Radecký    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Alexandr Darius Radecký svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...