Protestujeme a nesouhlasíme s rozhodnutím radních města Česká Lípa o výstavbě venkovního bazénu v Dubici v České Lípě za 250 milionů bez DPH. Žádáme o okamžité odstoupení od uzavřené smlouvy.

Žádáme okamžité odstoupení od smlouvy a zastavení všech příprav výstavby a případně samotné výstavby. Požadujeme zachování areálu přírodního koupaliště v Dubici, včetně 3D hřiště, Wake arealu a parkoviště. Petice vznikla na základě neekonomické investice do realizace 250 milionů korun bez DPH a neekonomickému bodoucímu provozu a udržení všech služeb s tím souvisejících.

Navíc nikde není vyčísleno, kolik bude stát další provoz při plném obsazení s využití maximálně 60 dnů v roce (ovlivněno počasím, ekonomickou situací občanů, etnickým složením návštěvníků atd. ). Kolik bude cena vstupného, kdo bude provozovatelem služeb (město nebo fyzická osoba/firma) ... na občany to budí dojem, že jde primárně o PR starostky a zastupitelů z ANO.

Tato realizace není spojena s žádným dotačním titulem a je plně  hrazena z finačního rozpočtu města.


Roman Hlaváček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Roman Hlaváček svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...