Protest proti otevření výukového střediska a školního letového provozu pro výcvik dopravních pilotů v Letecké škole společnosti F AIR, spol. s r.o., na mezinárodním letišti Karlovy Vary – Olšová Vrata

My, členové Spolku přátel Olšových Vrat, občané Olšových Vrat, Hůrek, obcí Pila, Kolová  a Háje atd. protestujeme proti otevření výukového střediska a školního letového provozu pro výcvik dopravních pilotů v Letecké škole společnosti F AIR, spol. s r.o., na mezinárodním letišti Karlovy Vary – Olšová Vrata.

Důvody protestu:

Mezinárodní letiště Karlovy Vary-Olšová Vrata se nachází uprostřed hustě osídlené aglomerace s převažující zástavbou rodinných domů a s dosud příznivými životními podmínkami pro bydlení venkovského typu. Do této aglomerace zasahuje i území CHKO Slavkovský les a lázeňské území.

Školní letový provoz negativně zatíží životní prostředí v celé této lokalitě zejména hlukem a znečištěním ovzduší, neboť školní letový provoz z jedné třetiny až jedné poloviny, z plánovaných 200 letových hodin na jednoho žáka, primárně spočívá v nácviku vzletu    a přistání po několikaminutovém letu (okruhu) nad letištěm, a to i v nočních hodinách.

V souvislosti s aktivitami letecké školy lze očekávat zvýšený silniční provoz v této lokalitě, zejména ve směru Kolová, Háje, Březová, a taktéž ve směru Hůrky a Olšová Vrata. Z těchto důvodů protestujeme proti otevření shora uvedeného výukového střediska letecké školy na Mezinárodním letišti Karlovy Vary – Olšová Vrata a žádáme Zastupitelstvo Karlovarského kraje, aby své rozhodnutí revokovalo a pro realizaci záměru našlo vhodnější umístění.


Hana Janoušková, Spolek přátel Olšových Vrat    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Hana Janoušková, Spolek přátel Olšových Vrat svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...