Prosíme povolit vydávání víz za účelem studia na českých vysokých školách pro občany Ruské federace a Běloruska

Vážený pane předsedo vlády České republiky, vážené paní ministryně a páni ministři vlády České republiky, vážení zaměstnanci všech ministerstev ČR, 

 

my, studenti ze zahraničí, již dávno tvoříme značnou část české akademické obce. Dle různých statistik 15 až 17 procent studentů českých vysokých škol jsou cizinci, z toho kolem 15% (7000 lidí ročně) jsou občany Ruské federace.  Do České republiky nás láká především možnost studia v českém jazyce, který je příbuzný jazyku ruskému, rovněž bezpečný a klidný způsob života vašeho národa, taktéž relativně nízké náklady na živobytí a ochota získat v budoucnu trvalý pobyt ve vaší krásné zemi. 

Důležité však je nejenom to, co nás do ČR láká, ale i to, před čím prcháme z Ruské federace. Je to tak zvaná putinská “stabilita”, která v praxi pro mladého a aktivního člověka znamená ohrožení sílící cenzurou, pocit stálého nebezpečí z perzekucí, stud za mocenskou svévoli svého státu. To je jen několik z mnoha dalších příčin, které nás od života v současném Rusku odrazují. 

Dne 25.2.2022 vláda ČR  schválila usnesení č. 130, které zastavuje přijímání a zpracování žádostí o víza státních příslušníků Ruské federace. Tímto krokem vláda ČR reaguje na invazi ruské armády na Ukrajinu.  

Vážení ústavní činitelé, prosíme vás o zrušení či změnu tohoto usnesení, které ničí naše životy, životy tisíců ruských mladých a proevropsky smýšlejících lidí. Tuto válku jsme nerozpoutali my, jsme rozhodně proti vměšování se do záležitosti jiných států, není to naše válka, nevedeme ji. Drtivá většina z nás a našich rodičů nikdy nevolila stávající představitele státní moci RF, oni nás nereprezentují a nechceme mít s jejich hanebným chováním nic společného. Nepředstavujeme tedy pro národní bezpečnost ČR žádné riziko.

Jsme lidmi, kteří sdílejí evropské hodnoty. Bohužel usnesení vlády z 25. února tvrdě postihuje právě nás. Toto usnesení donutí tisíce mladých Rusů, aby zůstali doma a vzdali se svého dlouhodobého snu o budoucnosti v evropském demokratickém státě.  

Pokud to usnesení zůstane v platnosti, v letošním roce tisíce mladých ruských lidí, kteří se již několik let poctivě učili a učí česky distanční formou a momentálně se připravují na přijímací zkoušky na českých vysokých školách, vinou ruských státníků přijdou o svou budoucnost v Evropě, přijdou o svůj životní sen, do kterého investovali hodně času a sil. 

Ve stejně zoufalé situaci jako mladí ruští občané se ocitli i mladí Bělorusové, které zasáhl zákaz vydávání víz pro běloruské občany, přijatý vládou ČR dne 2.3.2022. Po protivládních protestech běloruské občanské společnosti v roce 2020 se Bělorusům dostalo podpory ze strany české vysokoškolské obce, teď pro ně ale platí zákaz vydávání víz. Je třeba si uvědomit, že jsou to titíž lidé - lidé, kteří sdílí evropské hodnoty a chtějí získat kvalitní vzdělání v bezpečné demokratické zemi - České republice. Jsou to lidé, kteří jsou pro budoucnost samotného Běloruska velkou nadějí a můžou se stát velkým přínosem i pro budoucnost ČR. Celý svět před dvěma roky sledoval, jak mohutné protestní hnutí se díky aktivním a demokraticky smýšlejícím lidem vzedmulo v Bělorusku, a přece se nepodařilo změnit politické poměry v této zemi. Není správné za chování představitelů běloruské státní moci trestat tyto lidi a odpírat jim možnost vycestovat z Běloruska za účelem studia v České republice.  

 Prosí vás o zrušení či změnu tohoto usnesení rovněž jejich matky a otcové, jejich babičky a dědečkové a také jejich učitelé češtiny a dalších předmětů. Máme opodstatněné obavy o budoucnost našich dětí a studentů, nevíme si rady s tím, jak napravit toto okamžité ztroskotání plánů a bleskurychlé znehodnocení vynaloženého úsilí našich dětí, které za tento válečný konflikt rozhodně nemůžou.  

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane profesore (neobracíme se na Vás jenom jako na premiéra ČR, nýbrž jako na vysokoškolského pedagoga, bývalého rektora Masarykovy univerzity a otce tří dětí), vážené paní ministryně a páni ministři, vážení zaměstnanci ministerstev, prosíme vás o pochopení a shovívavost vůči nám, ruským uchazečům a studentům českých vysokých škol. Prosíme vás o pomoc.  Uchazeči a studenti českých vysokých škol, jejich rodiče a učitelé.  

Uchazeči a studenti českých vysokých škol, jejich rodiče a učitelé.


Serafim Khoronov    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Serafim Khoronov bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...