PROKAŽTE NÁM HYPOTÉZY O VIRU SARS-CoV-2 ZNALECKÝMI POSUDKY A KONTROLNÍMI EXPERIMENTY

173968543_940284233388586_1287952376788183491_n.jpg

NESTAČÍ NÁM KONSENZUS ANI NOTORIETA, CHCEME JEDNOZNAČNÉ DŮKAZY!

Zástupcům lékařských společností, komor a Ministerstva zdravotnictví byla dne 23.7.2021 zaslána naléhavá výzva k vypracování znaleckých posudků k následujícím 4 hypotézám, které Ministerstvo zdravotnictví automaticky přejalo bez vlastního prověření jako platné. Doložit však tuto platnost ověřitelnými vědeckými důkazy už není schopno, jak máme detailně zdokumentováno v desítkách odpovědích na naše žádosti o informace, které jim již rok podle zákona 106/1999 Sb. zasíláme.

  1. Existuje nový koronavirus SARS-CoV-2, který lze nalézt přímo v biologickém materiálu člověka (izolací, purifikací, extrakcí jeho kompletní makromolekuly RNA, změřením celého genomu gelovou elektroforézou, biochemickou analýzou bílkovin).

  2. Tento koronavirus se přenáší z člověka na člověka respiračním sekretem a způsobuje onemocnění dýchacích cest, které vede k atypickému zápalu plic.

  3. Testy založené na metodě RT-PCR, které se v České republice používají, dokáží validovaným způsobem detekovat infekce schopný koronavirus SARS-CoV-2 (s jakou specificitou a senzitivitou v porovnání s absencí/přítomností celého infekce schopného viru v referenčním vzorku).

  4. Tento koronavirus se vyskytuje i u zcela zdravých lidí a ti mohou dýcháním, mluvením nebo zpěvem infikovat ostatní osoby v jejich okolí.

"Ověření těchto hypotéz pak musí probíhat za důsledného dodržení vědecké metodologie včetně řádného provedení kontrolních experimentů. Jsme schopni a rádi k tomu poskytneme vlastní odborníky.

Žádáme, aby byly ke všem 4 výše zmíněným a takto ověřeným hypotézám vyhotoveny znalecké posudky. Jelikož všechny ostatní zákonné mechanismy dobrání se důkazů selhaly, jste poslední odborní garanti, na které se obracíme. Jelikož jsou tyto vědecké důkazy zcela zásadní pro život a zdraví Vašich pacientů a celé společnosti, je požadované ověření urgentní záležitostí."

CELÉ ZNĚNÍ VÝZVY

KOMU:

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc, doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., prof. MUDr. Richard Češka, Csc., prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., Mgr. Aleš Krebs, MUDr. Milan Kubek, prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc, doc. MUDr. Petr Němec CSC., MBA, prof. MUDr. Jana Prausová Ph.D., MBA, MUDr. Alena Šebková, doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Petr Šonka, MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc., MUDr. Pavla Svrčinová Ph.D., prof. MUDr. Miloš Táborský CSc., prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

DALŠÍ INFORMACE:

POKUD TOTO NEBUDE SPLNĚNO, PLÁNUJEME DALŠÍ KROKY. JSTE-LI TAKÉ TOHO NÁZORU, ŽE PSEUDO VĚDA A IDEOLOGIE NESMÍ OVLIVŇOVAT FUNGOVÁNÍ SUVERÉNNÍHO STÁTU A BEZTRESTNĚ SI ZAHRÁVAT SE ŽIVOTY LIDÍ, PODPOŘTE TUTO VÝZVU SVÝM PODPISEM. ODPOVĚDNÉ ORGÁNY MUSÍ DOLOŽIT DŮKAZY KE SVÝM OPATŘENÍM.

 

Autor petice: Resetheus z.s.

Média: Odysee | resetheus.org


Kamala Taris, Resetheus z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Kamala Taris, Resetheus z.s. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...