Prohlášení podepsaných Romů k politické straně SRP

My, níže podepsaní Romové,

razantně odmítáme, aby Strana rovných příležitostí (dále jen SRP) jednala za naše romské rodiny žijící v České republice.

SRP je politickým subjektem, který nezískal v řádných volbách mandát občanů.

Naše rodiny nejsou členy SRPu a nemohou za nás jednat a ovlivňovat náš život.

Nemají žádný mandát jednat za občany České republiky romského původu !

Tato samozvaná spasitelka romského národa selhala v jednáních s politiky ČR a výrazným selháním pak považujeme jednání SRPu s poslancem Ottou Chaloupkou, které jasně ukázalo neznalost problematiky vzdělávaní našich dětí, kdy pan poslanec společně se zástupci Strany rovných příležitostí navrhuje, aby romské děti byly přezkoumávány odborným pracovištěm, zda mají být umístěny do základní nebo rodinné(dříve praktické) školy.

Dokážete si představit, že by se to samé přezkoumávání provádělo také u dětí majoritní části obyvatelstva? Takový postup by vyvolal nevoli u majoritní většiny obyvatel Česka. Návrh je evidentně rasistický a byl zaměřený pouze na naše romské děti !

Je absurdní, aby romská rodina byla odměňována na základě úspěchů a výsledků dítěte! Určitě si dovedete představit, jakou reakci majority by takové odměňování vyvolalo. Romští spasitelé prosazující výše uvedená opatření pouze prohlubují nesnášenlivost vůči nám všem.

Návrhů opatření, které pan poslanec Otto Chaloupka projednával se stranou SRP je několik a všechny je pak mediálně zveřejnil, proto si můžete udělat svůj vlastní názor.

My níže podepsaní s tímto romofobním zákonem nesouhlasíme, neboť jej vnímáme jako diskriminační a to nejen v klasickém pojetí slova smyslu, ale i v té pozitivně diskriminační rovině.

Samotné jednání SRPu s panem Ottou Chaloupkem považujeme za zradu nás všech , jelikož tento poslanec se zviditelňuje hanobením našeho národa.

Ten kdo jedná s „anticigánisty“ se nepřímo podílí na poškozování zájmů Romů i celé společnosti, jelikož špatné rozhodnutí mohou ovlivnit celou Českou republiku