Prohlášení na podporu děkana Katolické teologické fakulty UK

Proces zveřejnění této petice je velmi nestandardní, plně si to uvědomuji. Za normálních okolností bych nejprve oslovil význačné akademiky, veřejné intelektuály a duchovní různých církví a o tento pilíř zvučných jmen pak opřel klenbu dalších sympatizantů. Jenomže na to nemám čas. Ti dva nebo tři lidé, s nimiž jsem dnes mluvil, si to musí rozmyslet a já to úplně chápu. Kdybych měl profesorský titul, nepodepsal bych se ani do památníku, to mi můžete věřit.

Takže ano: Chápu to, ale nemám čas čekat. Petice a otevřené dopisy, prohlášení a vyjádření vymezující se vůči prof. Novotnému se množí jak houby po dešti a samy tím deštěm jsou: Svlažují vyprahlou půdu plnou resentimentů, záští a nenaplněných ambicí a tato semena raší do nových a nových prohlášení. Je to samopohyb, věčný koloběh frustrace. Pokud tuhle petici, jež je daleko spíše zděšeným výkřikem, zveřejním za dva dny, bude k ničemu. Ona bude popravdě k ničemu i teď, ale za dva dny bude k ničemu ještě víc. Pokud s prohlášením souhlasíte, připojte svůj podpis.

Prohlášení na podporu děkana Katolické teologické fakulty UK

My níže podepsaní s rostoucím znepokojením sledujeme mediální i institucionální útoky, jímž je kvůli ukončení pracovního poměru prof. Tomáši Petráčkovi již několik dní vystavován děkan Katolické teologické fakulty UK prof. Vojtěch Novotný.

Pokládáme za nepřípustné, aby se představitel veřejné vysoké školy, která se těší stejné akademické svobodě jako kterákoli jiná fakulta ve svazku Karlovy univerzity, stal obětí veřejného lynče jen proto, že uplatnil svou pravomoc manažera rozhodujícího o personálním složení svěřeného pracoviště.

Jsme silně znepokojeni tím, jak se prof. Petráček a jeho příznivci z řad neoliberálních levicových aktivistů pokoušejí spojit ukončení jeho pracovního poměru na KTF UK s podporou, již opakovaně vyjádřil manželství stejnopohlavních párů. Personální opatření v rámci KTF UK je tak absurdně přenášeno do etické roviny, na níž je budována bizarní polarita dobra reprezentovaného vzdělaným, svobodomyslným a charakterním profesorem Petráčkem na jedné straně a zákeřným, tmářským a autoritativním děkanem na straně druhé.

Tento obraz je ve své účelovosti krajně urážlivý a jeho podpora je nedůstojná těch, kteří ho šíří. Jsou to bohužel nejen aktivistická média, ale také někteří vyučující KTF UK, zejména ti nespokojení s výsledky předloňské legitimní volby děkana. K nim se přidávají liberální aktivisté, pro něž je spor jen zástupným polem pro prosazení vlastní politické agendy.

Za nešťastné současně pokládáme nestandardní kroky rektorky UK prof. Mileny Králíčkové, která mimo jakoukoli zvyklost kádruje prof. Novotného, kontroluje jeho manažerská rozhodnutí a zavazuje ho úkoly v termínech, jaké se nedávají ani studntům bakalářského studia k opravě seminární práce.

Vyzýváme nejen akdemiky a veřejné intelektuály, ale všechny zodpovědné lidi, kterým leží na srdci nejen akademická svoboda, ale také prostá důstojnost člověka, aby ponižující hon na děkana KTF UK prof. Vojtěcha Novotného principiálně odmítli.


Petr Kukal, publicista    Kontaktujte autora petice