Pro bezpečnější sídliště Líšeň

Petice pro zajištění dodržování rychlosti a zvýšení bezpečnosti na komunikaci ulice Podruhova, Houbalova u přechodu pro chodce u ZŠ Masarova

petice-mapa-4.png

My, níže podepsaní občané statutárního města Brna, prostřednictvím této petice žádáme o zajištění dodržování max. povolené rychlosti a zvýšení bezpečnosti umístěním optického dopravního značení (např. optické brzdy na rovném úseku a značení suplující a vytvářející dojem fyzických zpomalovacích prvků na vozovce u přechodu pro chodce) na ulici Podruhova, Masarova, Houbalova, zřízení přechodu pro chodce u zastávky MHD Elplova a častější policejní kontroly zaměřené na měření rychlosti a zajištění bezpečnosti žáků ZŠ Masarova.

petice-prechod.pngPříklad značení vytvářející dojem zvýšeného prvku ve vozovce u přechodu pro chodce - optický klam

petice-pruhy1.jpgPříklad optické brzdy na rovném úseku evokující pocit rychlejší jízdy, než je skutečná, což vede ke zpomalení jízdy rychlost, semafor přepne na červenou a řidič musí zastavit.

Zpomalovací semafor - pokud vozidlo překročí povolenou, semafor přepne na červenou a řidič musí zastavit.

Petiční výbor 

Silvie Dražanová, Šimáčkova 1034/139, Brno, určená pro jednání se státními orgány ve smyslu § 3 odst. 3) zákona a zástupce Petičního výboru ve smyslu § 4 odst. 2) zákona, kontakt: 603574320, drazanova.s@seznam.cz

Michal Chaloupka, člen výboru, Belcrediho 810/9, Brno, člen výboru, kontakt: 775423356, chaloupka.ch@mail.cz

Mgr. Ing. Eliška Vondráčková, členka výboru, Šimáčkova 239/15, Brno, kontakt: 731402736,eliska.vondrackova@centrum.cz

 MgA. Eva Holzová, Strnadova 2995/12, Brno, členka výboru, kontakt: 737928345

Umístění retardéru či jiného fyzického zpomalovacího prahu není možné na komunikaci, kde jezdí MHD. Proto požadujeme využití zejména optických prvků dopravního značení, které zajistí dodržování povolené rychlosti, zklidnění dopravy, prevenci srážky s chodcem a zvýšení pozornosti řidičů. Na páteřní obslužné komunikaci Podruhova je umístěn pouze jeden přechod, přitom v celém úseku jsou zřízena parkovací místa, garáže a zastávka MHD pro obyvatele sídliště. Realizace nového přechodu pro chodce u zastávky MHD Elplova zajistí bezpečný vstup do této lokality, zejména rodin s malými dětmi. Zvýšený dohled dopravní policie a optické značení umožní bezpečnou cestu do školy žáků ZŠ Masarova i občanů do obchodní pasáže Masarova. Námi požadované prvky zvýší bezpečnost tisíců obyvatel Líšeňského sídliště, a to zejména našich dětí.  

Adresát petice

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno, na vědomí správci komunikací Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, Brno-Štýřice, Rada města Brna, Policie České republiky, Městské ředitelství policie Brno, Cejl 4/6, 611 38  Brno 


Silvie Dražanová, Šimáčkova 1034/139, Brno, určená pro jednání se státními orgány ve smyslu § 3 odst. 3) zákona a zástupce Petičního výboru ve smyslu § 4 odst. 2) zákona, kontakt: 603574320, drazanova.s@seznam.cz    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Silvie Dražanová, Šimáčkova 1034/139, Brno, určená pro jednání se státními orgány ve smyslu § 3 odst. 3) zákona a zástupce Petičního výboru ve smyslu § 4 odst. 2) zákona, kontakt: 603574320, drazanova.s@seznam.cz svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...