Přirozená imunita není na prodej!

Už druhý rok běží epidemie Covidu-19 a prozatím se ukazují zásadní dvě charakteristiky. Přírodě člověk neporučí. Virus stále mutuje do nových variací, které naštěstí jsou stále méně smrtelné, ale o to rychleji se šíří. Druhá charakteristika se bohužel týká manipulací velkých farmaceutických firem. Jejich zájmy se hlásají přes povolné či zkorumpované politiky a média jako neomylná společenská dogmata. Sliby ohledně vakcinace dané na začátku epidemie postupně přestaly platit v jejich původním rozsahu, stejně jako účinnost vakcín. Ty dosud mají jen experimentální charakter a neprošly řádným schvalovacím procesem. Čím méně tyto „vakcíny“ fungují, tím větší pochybnosti vznikají v odborných a laických kruzích ohledně jejich neznámých dlouhodobých účinků a tím agresivnější kampaň se vede za jejich aplikaci. Tento iracionální postup je třeba zastavit. Princip předběžné opatrnosti zavazuje v tomto případě zásadním způsobem. Musíme vzít rozum do hrsti, protože epidemie covidu-19 je reálný společenský jev a postihuje tisíce občanů.

Solidarizujeme se skupinou neočkovaných obyvatel. Každý člověk má přirozené a nezadatelné právo na své tělo a jako občané máme základní lidská práva zaručená ústavou. Zásadně trváme na tom, že ústavní právo na ochranu zdraví nesmí být zneužito k nezodpovědným experimentům. Stejně tak dále platí ústavou zaručené právo na odpovídající a bezplatnou lékařskou péči.

Léčba epidemie se nesmí svévolně vykládat jako povinnost celoplošného očkování experimentálními vakcínami. Tak zvané „vakcíny“ prokazatelně nezastavily epidemii a vyvolávají znepokojivé vedlejší účinky. Navíc se stávají nástrojem celoplošné společenské represe a ruší základní občanská práva a svobody. Ústavní práva nemůže přebít žádná ministerská či vládní vyhláška, natož osobní ziskuchtivost a touha po moci maskovaná jako zájem o veřejné blaho.

Solidarizujeme s občany, kteří odmítají propůjčit vlastní tělo k nezodpovědným experimentům, což dvojnásobně platí pro naše děti. Zásadně odmítáme vakcinační apartheid, který se postupně začíná zavádět na pracovištích a na veřejnosti. Karanténa prováděná v souladu s ústavními právy nesmí zrušit platné občanské svobody a nesmí je nahradit úřední svévolí, kterou manipulují neznámé ekonomické a globalizační zájmy.

Žádáme proto představitele veřejné moci a další společenské autority, aby plnily společenskou smlouvu danou pokojným a svobodným životem ve společném státě podle těchto základních bodů.

  • Je třeba jasně odlišit klinickou a domácí léčbu onemocnění na varianty Covid-19 od preventivní a problematické vakcinace. Na léčbu máme všichni ústavní nárok a povinnou vakcinaci odmítáme s poukazem na občanské svobody.

  • Žádáme příslušné úřady, aby publikovaly ověřená epidemiologická data, která objektivně monitorují účinnost vakcín, včetně jejich dlouhodobého účinku. Eventuální přínosy očkování je třeba zvážit vzhledem k neznámým účinkům těchto experimentálních léčiv a vzhledem k jejich riskantnímu plošnému nasazení.

  • Vakcinační apartheid, vyhrožování a diskriminace musí okamžitě přestat a jeho původci musí být stíháni podle platných zákonů.

  • Všichni máme ústavní právo na odpovídající bezplatnou a účinnou léčbu onemocnění Covid-19. To znamená, že se bude uplatňovat pro neočkované alternativní způsob léčby a medikace a že nebudou jakkoliv diskriminováni.

Ústavní právo na odpovídající způsob léčby Covidu-19 rozhodně není současný represivní styl určený očkováním. Připomínáme, že jinde ve světě se úspěšně zavedly alternativní způsoby léčby epidemie Covid-19 a náklady na léčbu nelze srovnat s použitím korporátních „vakcín“. Alternativní způsoby léčby se u nás úmyslně přestaly ověřovat a zavádět do léčebné praxe.

Za petiční výbor iniciativy “Přirozená imunita není na prodej!”

 

Václav Umlauf

Stanislav Blaha

Jana Jetmarová

Skupina na sociální síti Telegram je ZDE.


Stanislav Blaha    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Stanislav Blaha bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...