Příroda ZČU

Novinky: 28/06/2024 - Díky komunikaci s vedením a projevení zájmu mnoha lidí se podařilo domluvit zachování kousku pole na západní straně kolejí Armabetonu. Děkujeme!

Sekání na ostatních místech údajně stále probíhá a bude probíhat beze změny.

Petice je stále otevřená a podle toho, kolik lidí se v budoucnu přihlásí, bude možné vyjednávání o dalších změnách ohledně správy pozemků ZČU v kontextu ochrany životního prostředí. Prozatím jsme zaměření na udržování přírody kolem kolejí Armabetonu. Petice bude vyvíjena na základě přítomných okolností. 

Zda-li máte požadavky či návrhy pro zachování přírody na jiných částech pozemků ZČU, kontaktujte buď mě, nebo přímo vedení správy.

Aby byla změna dlouho trvající, náš zájem a usílí musí být také. Budeme se snažit pro to udělat nejvíce. Děkujeme za vyjádřenou podporu studentů a rovněž za vstřícnost vedení - AP

(přejmenováno na "Příroda ZČU")

---

27/06/2024

Podpisem petice vyjadřujete nesouhlas se sekáním a ničením pole a volné přírody kolem kolejí Armabetonu.

Podpisem petice vyjadřujete zájem o zachování pole a co největšího kusu volné přírody.

Pro to, aby váš podpis měl co největší rozhodující sílu, je nutné Vaše jméno a příijmení pro potvrzení, že jste obyvatelem Armabetonu a že je rozhodování o životních podmínkách na koleji ve Vašem zájmu.

V případě, že nejste obyvatelem této koleje, ale chcete i tak hlasovat v obecném zájmu zachování přírody, prosím, zmiňte tuto skutečnost v dodatku.

Motivace petice:

Prostředí kolejí Armabetonu disponuje vysokými travinami, bohatým polním rostlinstvem a výskytem mnoha živočišných druhů. Za zmínku stojí, že za posledních pár let díky volnému růstu rostlin znovu začala prosperovat populace Bažantů Obecných. Přes noc je tráva u kolejí oblíbeným místem pro Zajíce Polní, kde je lze pozorovat při pastvě. Při bližším pohledu je možné postřehnout i pestrost hmyzího obsazení, opylovači, motýli, brouci, a ostatní. 

Sekaní vysokých travin a porostů, což se zdá jako banální věc, je kriticky požkozující pro přežití mnoha drobných živočišných druhů. Traviny jsou základem pro udržování vláhy v půdě a regulaci lokálního klimatu. Bylo mi neformálně, a nutno říct neoficiálně, přislíbeno vedením, že zda-li dost lidí projeví zájem, bude možné kus přírody u kolejí zachovat.

trava1.jpg

trava2.jpg

- Adéla Podrazká, obyvatelka kolejí Armabeton 

Kontakt na mě: adela.podrazka@seznam.cz

Kontakt na správce budov a pozemků skm: 

Michal Manda

+420 377 634 861

+420 727 916 947
manda@skm.zcu.cz

Kontakt na vedoucí ubytování na kolejích:

Gabriela Vostracká

+420 377 634 854

+420 602 441 447
gvostrac@skm.zcu.cz

Kontakty zprostředkovány webem https://www.skm.zcu.cz/cs/contact.html


Adéla Podrazká    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Adéla Podrazká bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.


Zplnomocňuji Adéla Podrazká, aby předal/a informace, které uvedu v tomto formuláři, následujícím stranám:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...