Právo na občanský odpor proti mimořádným epidemiologickým opatřením vlády ČR 

My, občané ČR, důrazně protestujeme proti všem extrémním opatřením vlády České republiky, která mají za cíl zamezení šíření epidemie nemoci Covid-19. Jsme jednotní v názoru, že důsledky epidemie této nemoci budou horší, pokud se budeme bránit opatřeními, která výrazně utlumí a zcela zastaví pracovní výkon v naší zemi. Tento postoj podporuje i nejnovější stanovisko Světové zdravotnické organizace.

 

Jako občané České republiky si vyhrazujeme možnost obhajoby svých Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod garantovaných práv a svobod, pokud je závažná pochybnost o důvodech jejich omezení. 

Tzv. lockdown neboli státem nařízená karanténa vč. jejich dílčích forem: 

- způsobí katastrofický stav státních financí 

- uvede do chudoby a nouze celou českou společnost 

- spouští dominově hospodářskou krizi po celém světě 

- prodlouží dobu řešení epidemie a v konečném důsledku přinese více obětí lidských a materiálních

 Extrémní opatření, jako je státní karanténa (byť i jen částečná), jsou po stránce nákladů ospravedlnitelná při extrémních situacích v dějinách, nikoli při epidemii, která představuje nebezpečí pro velmi malou část naší populace.

 Nedovolíme vládě, aby zdevastovala naši zemi na generace. Zemi, která musí čelit do budoucna mnohem větším výzvám pro bezpečnost a zdraví (migrace, životní prostředí), než je Covid-19.

 Žádáme vládu, aby kapacitní krizi ve zdravotním sektoru, kvůli níž na nás uvaluje jednu restrikci za druhou, řešila výhradně:

 - Zvýšením lůžkové kapacity v nemocnicích i mimo ně 

- Vyhrazením lůžkové péče v nemocnicích jen pro osoby, které takovou péči nezbytně potřebují 

- Krizovými opatřeními v oblasti pracovních sil ve zdravotnictví vč. využití armády 

Žádáme kategoricky vládu, aby jako řešení epidemie zcela vyloučila: 

- plošná a limitující nařízení protiepidemických opatření dopadající na výkon živností a provoz soukromých firem bez ohledu na počet zaměstnanců 

- nařízení uzavření základních škol vč. 2. stupně

 

- dlouhodobé uzavření středních a vysokých škol 

- nařízení týkající se omzezení volného pohybu osob s výjimkou shromažďování nad 50 osob 

- nařízení povinného nošení roušek mimo uzavřené prostory 

- plošnou povinnou vakcinaci občanů

 

 Vyzýváme občany ČR, aby se nedali zastrašit výhrůžkami a jednostranně prezentovanými informacemi, které přicházejí z Úřadu vlády ČR, z Ministerstva zdravotnictví ČR a z Ministerstva vnitra ČR. Vytvořme skutečnou občanskou opozici, politická opozice nám nepomůže vůbec v ničem.Mgr. Jan Frank, ředitel OS Za branou, z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Mgr. Jan Frank, ředitel OS Za branou, z.s., aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...