Petice občanů za zajištění léků, jejich legalizaci a dostupnost, účinnou léčbu a profylaxi na SARS-CoV2 (COVID-19) a jeho mutace.

Petice občanů za zajištění léků, jejich legalizaci a dostupnost, účinnou léčbu a profylaxi na SARS-CoV2 (COVID-19) a jeho mutace.

 Dle čl. 18 Ústavy ČR a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, žádáme my, níže podepsaní, ve smyslu čl. 31 Listiny základních práv a svobod a čl. 69 Ústavy ČR vládu ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR a SÚKL o okamžitou a účinnou ochranu občanů ČR před pandemií SARS-CoV2 a jeho mutací.

 My, níže podepsaní, vyzýváme vládu České republiky, Ministerstvo zdravotnictví ČR a SÚKL k bezodkladné legalizaci léků obsahujících Ivermectin jako hlavní účinnou složku a dalších léků (např. Artesunate) efektivních při léčbě na SARS-CoV2 (COVID-19) v ČR, a to včetně povolení jejich dovozu.

 Stávající prevenci a léčbu požadujeme nahradit účinným postupem ve formě zpřístupnění těchto léků široké veřejnosti, a tím zabránit dalším ztrátám na životech občanů ČR a dále zastavit či přinejmenším zpomalit šíření epidemie. 

 Z důvodu nečinnosti již v ČR zemřelo přes 20 000 lidí (potvrzené případy) a úmrtí dále přibývají.

 V zájmu zabránění dalšímu šíření a potažmo zastavení této epidemie a v zájmu návratu k běžnému životu žádáme vládu a Parlament ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR a SÚKL:

  1.  o promptní povolení těchto léčiv včetně možnosti jejich dovozu, zajištění jejich dostupnosti a doporučení lékařům, lékárnám a občanům ČR účinnou léčbu SARS-CoV2 a jeho mutací, a to na základě provedených studií, léčby a zkušeností ze zahraničí – viz medicínská a vědecká pracoviště jako Košický ústav (doc. MUDr. Pavol Török), EAFIT University (Juan J. Chamie-Quintero), University of Toronto (Jennifer Hibberd) a mnoho dalších. 
  2.  o promptní legalizaci léku Ivermectin, popř. dalších léků (Artesunate), v souladu se zákonem o léčivech č. 387/2007 Sb., §8, odst. 6, o zabezpečení jejich dovozu a jejich zpřístupnění všem lékařům a lékařkám, lékárnám a občanům ČR, a to včetně povolení dovozu z tzv. třetích zemí. V současné době je již k dispozici více než 40 vědeckých studií potvrzujících, že Ivermectin – lék známý 40 let a používaný od roku 1987 – je účinný proti SARS-CoV2 a jeho mutacím a představuje pouze malá bezpečnostní rizika. Přínos tohoto léku potvrdilo více než 2500 vědců, a to jak k léčbě SARS-CoV2, tak k profylaktickým účelům v tomto smyslu. Účinnost léku dosahuje 70-90 %. Zdroj: http://c19ivermectin.com/a NIH. Ivermectin je na seznamu základních léků WHO a FED. Je využíván proti COVID-19 např. v USA, Slovenské republice či Peru, viz: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3765018
  3.  aby tak poskytly tak možnost účinné ochrany a volby nám, občanům této země (ČR), potenciálním pacientům, stejně jako možnost svobodně se rozhodnout, zda chceme být medikamentem Ivermectin, popř. dalšími účinnými přípravky, léčeni, uzdraveni nebo chráněni.  

 Zastupovat Petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoli člen Petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.).   Členové Petičního výboru:

Ladislav Cendelín, Týmlova 423/2, 140 00 Praha 4;

Kateřina Zárubová, sídliště 346,   362 33 Hroznětín;

Lucie Vidmar, Vinohradská 1252/36, 120 00 Praha 2


Ladislav Cendelín    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ladislav Cendelín, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.




Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...