Povinnost vedení sešitů

Jedná se o petici, ve které je hlavním účelem zrušení povinnosti ,,vedení sešitů" a nahrazení vedením vlastních poznámek, dle svého uvážení. Na Střední škole gastronomie a služeb Přerov, Šiřava 7

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji D1A svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...