Petice na podporu CTYOnline

Petice na podporu CTYOnline – programu pro talentované středoškoláky

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Adresováno:
pan Marcel Chládek, ministr školství a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Kopie:
pan Bohuslav Sobotka, premiér vlády České republiky
Poslanci - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Sněmovní  4, 118 26 Praha 1
Senátoři - Senát Parlamentu České republiky, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1

Vážený pane ministře,

My, níže podepsaní občané, žádáme, aby Vaše ministerstvo dostálo svému slibu poskytnout stipendia na kurzy CTYOnline pro talentované středoškoláky a podpořilo spolupráci se CTY Johns Hopkins pro založení CTY v České republice.  Nedodržením Vašeho slibu hrozí nyní 150 českým středoškolákům předčasné ukončení studia.

V červenci 2014 jste slíbil talentovaným, motivovaným a pracovitým středoškolákům stipendia do programu CTYOnline na 80% kurzovného a studijní materiály v celkové výši pěti milionů korun pro školní rok 2014/2015.  Zároveň jste vyslovil podporu založení Centra pro talentovanou mládež, člena mezinárodní sítě CTY Johns Hopkins, v České republice.  Na základě Vašeho slibu se 150 studentů v září přihlásilo do kurzů CTYOnline, uhradilo si 20% kurzovného a pilně studují.  24. října schválilo vedení Vašeho ministerstva  stipendia ve výši 10 mil. Kč na dva školní roky.  Studenti ale stipendia nedostali.  3. ledna 2015 nás Vaše ministerstvo dopisem informovalo o zamítnutí stipendií s tím, ze se jedná o drahý elitářský program v rozporu se zásadami rovného přístupu ke vzdělávání!

Pilotní program CTYOnline v letech 2010 – 2014 s podporou 22 mil. Kč od krajanů z nadace American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) a CTY Johns Hopkins se skvělými výsledky absolvovalo více než 600 studentů; nyní studuje 150 studentů a další se hlásí do jarního semestru.  Popularita programu mezi studenty, rodiči a učiteli jednoznačně potvrdila jeho význam.  Založení Centra v České republice by navíc umožnilo snížení kurzovného o více než polovinu a umožnilo pokračovat v započaté spolupráci s českými  pedagogy, školami a univerzitami.  Založení Centra podporuje řada osobností a institucí.

Pan premiér Bohuslav Sobotka v novoročním večerním pořadu ČT24 řekl, že základní podmínkou, která před současnou vládou stojí, je udržet důvěru veřejnosti.  To předpokládá, jak řekl doslova: "Držet slovo, nepodvádět občany a nedělat věci jen na efekt.“

My, kterým záleží na kvalitním vzdělání našich dětí, poctivosti a slušném chování našich volených zástupců, doufáme, že premiér Bohuslav Sobotka nemluvil do větru.

Pane ministře Chládku, dodržte svůj slib, který jste ústně i písemně několikrát potvrdil.  Tady je Vaše tiskové prohlášeni: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-podpori-talentovane-deti-peti-miliony-korun

Děkujeme Vám.
Více na www.uptoyou.cz, www.objevitelske-soboty.cz, www.facebook.com/afcsls

Martin Herman, AFCSLS,  mherman@afcsls.org
Jeanne Bočková, Nadané dítě, z.s., jeanne@strategic.cz


Jeanne Bočková    Kontaktujte autora petice